VSB bezorgd over bedreigingen decent work

0
1

VSB bezorgd over bedreigingen decent work 1

VSB bezorgd over bedreigingen decent work

06/11/2019 01:00


Gilliamo Orban

De ondertekening van de Second Decent Work Country Programme voor Suriname.
Foto: dWT

PARAMARIBO –
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB ) maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen in het land die de realisatie van decent work oftewel fatsoenlijk werk bedreigen. Een paar hiervan zijn volgens VSB-directeur Steven Mac Andrew de informele economie, waarbij er in sommige gevallen gesproken kan worden van illegale economie.

"Ik denk dan vooral aan het feit dat gesmokkelde goederen in
bepaalde segmenten van de economie een groter marktaandeel hebben
dan die vande bonafide ondernemers. De smokkelarij is een aanslag
op decent work, omdat het juist kansen hierop elimineert", zei Mac
Andrew bij de launch van de Second Decent Work Country Programme
voor Suriname (2019-2021) in Royal Torarica.

Daarbij is het programma ondertekend door de Internationale
Arbeidsorganisatie enerzijds en de overheid en sociale partners
(vakbond en bedrijfsleven) anderzijds. De ondertekening houdt in
dat Suriname voortgaat om via beginselen van menswaardig werk
inhoud te geven aan de doelstellingen voor economische en sociale
ontwikkeling. Hiermee zal er tegelijkertijd invulling gegeven
worden aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
voor het bestrijden van onder andere armoede en ongelijkheid.

Mac Andrew zei verder dat de VSB zich ook ernstig zorgen maakt
over het uitblijven van de ratificatie van de Economic Partnership
Agreement (EPA) tussen de Europese Unie en het Cariforum. Het
bedrijfsleven maakt zich trouwens ook zorgen over het niet
ondertekenen van EPA tussen Cariforum en het Verenigd Koninkrijk
als gevolg van Brexit.

"Dit betekent dat goederen van Suriname niet concurrerend zullen
zijn op de Europese markt, omdat als we niet zullen ratificeren, we
invoerrechten zullen betalen. De landen die de ratificatie wel
hebben ondertekend kunnen nog concurrerende goederen op de Europese
markt brengen, maar dat zal Suriname helaas niet meer kunnen met
alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid in onder andere de
agrarische sector", legt Mac Andrew uit. Hij weet dat er veel
seafood vanuit Suriname naar het Verenigd Koninkrijk wordt
geëxporteerd

Het bedrijfsleven maakt zich ook druk om de situatie in de
gezondheidszorg en heeft al meerdere malen gevraagd om een
evaluatie van de sociale wetten van 2014. Het wil hierover in
dialoog gaan met de sociale partners. "We weten dat er een issue is
met betrekking tot de financiering van de gezondheidzorg en we
moeten hierover praten met de vakbeweging en de overheid om te zien
wat er hieraan gedaan kan worden."

Voor wat betreft versterking van tripartisme en sociale dialoog
betreurt de VSB dat het voeren van 'waarachtige' dialoog een
'utopie' dreigt te worden. "We hebben vaak genoeg gevraagd om een
tripartiete dialoog, helaas zonder concrete resultaten", aldus Mac
Andrew.

Gerelateerde artikelenArbeidsinspectie overweegt heffingen‘Arbowet wordt dode letter’Suriname heeft binnenkort Arbowet

(bron: dwtonline.com)