VHP roept Assembleeleden op Alcoa-deal af te wijzen

0
2

14 Jul, 00:00

Radjkoemar Randjietsingh overhandigt het resultaat van de studie over de deal aan partijvoorzitter Chan Santokhi.

De VHP blijft erbij dat de deal met Alcoa niet in het belang is van Suriname. De overeenkomst tussen de regering en Alcoa moet drastisch worden gewijzigd, stelt de organisatie. De VHP roept de leden van De Nationale Assemblee op om tegen deze deal te stemmen. Suralco heeft via een advertentie gereageerd op de standpunten die ingenomen worden door de politieke partij. De VHP zegt verbaasd te zijn over dat Suralco via een advertentie reageert op de door de VHP ingenomen standpunten. De reactie van de VHP op Suralco:Landgenoten,De openbare behandeling in DNA van de deal met Suralco/Alcoa kan nu elk moment beginnen. Deze deal is niet in het belang van ons land. Dit zegt de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) niet zomaar, maar gebaseerd op een grondige juridische, economische, financiële, en technische analyse. De VHP roept daarom alle parlementariërs van zowel coalitie als oppositie op om tegen deze deal te stemmen en te werken aan een beter resultaat voor het volk.De kritiek op het slechte resultaat van de regering uit de onderhandelingen met Suralco/Alcoa is niet mis. De analyses van vele instanties en deskundigen in de afgelopen maanden spreken voor zich. De deal zit vol met grote nadelen voor Suriname. Een ieder, behalve de regering, is het erover eens dat deze deal desastreuze gevolgen zal hebben voor Suriname. De vraag blijft waarom deze regering halsstarrig vasthoudt aan haar slechte resultaat.De deal is vervat in een document van 285 pagina’s vol met juridische en technische taal. De VHP begrijpt dat niet van eenieder verwacht mag worden dat zij/hij zich hierdoorheen worstelt. Maar de complexiteit mag geen reden zijn om het land Suriname te benadelen door deze deal goed te praten. De VHP heeft daarom gemeend een voor een breed publiek geschikt document te maken van wat de problemen zijn. Hierin wordt op een voor ieder begrijpelijke wijze uitgelegd wat de essentie van de zaak is. De VHP roept eenieder op dit document kritisch door te nemen. Indien u niet in detail wil gaan, leest u dan in ieder geval alleen de samenvatting. De VHP begrijpt ook dat, vanwege de complexiteit, de eerder in de media verschenen kritieken niet altijd even juist worden geïnterpreteerd. De door Suralco gepresenteerde advertentie kan in dat kader worden gezien. Alle door Suralco aangehaalde punten worden in het document van de VHP op deskundige wijze weerlegd. VHP is wel verbaasd dat een dergelijke reactie in de vorm van een advertentie van Suralco komt. Hiermee wordt Alcoa in verlegenheid gebracht. De huidige deal is niet in het belang van Suriname en zal daarom drastisch gewijzigd moeten worden. De VHP is daarbij oplossingsgericht te werk gegaan en heeft amendementen voorbereid en aangeboden aan DNA en de regering. Aanname van deze amendementen zal leiden tot een beter resultaat voor het volk van Suriname. Ten slotte, de overdracht van Afobaka aan Suriname op 31 december 2019 zal zonder meer moeten doorgaan. De VHP wil dat alle burgers op die dag vol trots een rij van 100 Surinaamse vlaggen op de Afobakadam zien wapperen. De VHP vindt wel dat dit al in 2015 had moeten gebeuren. Afobaka is geen gunst van de regering aan het volk maar volgt uit wat in 1958 al geregeld was. De VHP neemt haar verantwoordelijk en is steeds bereid bij te dragen aan de realisatie van een betere deal voor het volk van Suriname.U kunt de reactie van Suralco en de documenten van de VHP hier downloaden.

Reactie_Suralco.pdf
 
 

VHP_-_Kritiek_op_de_deal.pdf
 
 

VHP-kritiek_op_Suralco_Alcoa_Deal_(samenvatting).pdf
 
 
 
 
 
 
 
 

(bron: starnieuws.com)