Verzoek Bouterse om beëindiging strafzaak ‘kansloos’

0
1

Verzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos' 1

Verzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

05/11/2019 14:55


Ivan Cairo

PARAMARIBO –
Het verzoek van moordverdachte Desi Bouterse om de strafzaak tegen hem zonder vonnis onmiddellijk te stoppen heeft “geen kans van slagen”. Zo reageert advocaat Hugo Essed op het verzoek van de hoofdverdachte in de 8 decemberzaak aan het Hof van Justitie (HvJ). Bouterse vindt dat bijna een jaar nadat het onderzoek ter terechtszitting in oktober vorig jaar is gesloten nog steeds geen vonnis is gewezen. Hij beroept zich op het wetboek van Strafvordering waarin staat dat binnen 21 dagen een uitspraak gedaan zou moeten worden.

De raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, diende op 25 oktober het
voornoemd verzoek in. Dinsdag boog het Hof zich in Raadkamer
daarover en doet woensdag al een uitspraak. Essed is het volkomen
eens met Kanhai dat deze strafzaak al te lang heeft geduurd, maar
dat is voor hem geen valide reden om het proces zonder een
uitspraak af te sluiten. Dat de strafzaak nu al 19 jaar duurt komt
mede door handelingen van Bouterse en zijn advocaat, stelt Essed.
Hij verwijt de hoofdverdachte in deze niet te goeder trouw te
handelen om de lange duur nu als reden op te werpen om onder een
vonnis uit te komen.

Vanaf de strafzittingen in deze zaak in 2009 te Boxel begonnen
wierp de verdediging van Bouterse verschillende excepties op om het
proces te stoppen. Echter zonder succes. Vervolgens werd de
Amnestiewet aangepast, ook met als doel stopzetting van het
strafprocces. Daarna werd opgevoerd dat het Constitutioneel Hof,
dat overigens nog niet bestaat, zich zou moeten buigen in hoeverre
de Krijgsraad een oordeel zou mogen vellen omtrent het niet van
toepassing verklaren van de Amnestiewet in de deccemberstrafzaak.
De rechtbank had de Amnestiewet namelijk naast zich neergelegd.

Uiteindelijk werd de procureur-generaal ingezet om de vervolging
te beëindigen. Ook die acctie had niet het voor de hoofdverdachte
gewenste effect. Door de juridische en politieke acties van
hoofdverdachte Bouterse liep het proces ernstige vertraging op.
Essed stelt dat indien Bouterse vindt dat de zaak te lang heeft
geduurd en hij daardoor in onzekerheid leeft, hij die klacht kan
aanvoeren in hoger beroep mocht hij door de Krijgsraad zijn
veroordeeld. Tegen Bouterse en een aantal medeverdachten is een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist door het
Openbaar Ministerie.

Essed vindt het positief dat Bouterse zich tot het Hof heeft
gewend. Met zijn verzoek erkend hij de jrisdictie van de
rechterlijke macht aldus de jurist. Bouterse en personen in zijn
directe omgeving hebben vaker beweerd dat de strafzaak een illegaal
en politiek proces is. Kanhai beroept zich in het verzoek erop dat
tussen oktober vorig jaar toen Bouterse zijn laatste woord mocht
voerenen afgelopen maand de Krijgsraad geen enkele processuele
handeling heeft verricht. De zaak ligt volkomen stil, zegt hij,
terwijl volgens de wet uiterlijk 21 dagen daarna vonnis had moeten
zijn gewezen. Nog nooit eerder heeft het volgens hem na afronding
van het onderzoek ter terechtszitting zo lang geduurd en er geen
vonnis werd uitgesproken.

(bron: dwtonline.com)