Verbranding verkiezingsstukken bevreemdt Gajadien

0
1

Verbranding verkiezingsstukken bevreemdt Gajadien 1

Verbranding verkiezingsstukken bevreemdt Gajadien

08/11/2019 08:23


Merredith Bruce

VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien.
Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO –
VHP-ondervoorzitter Asiskumar Gajadien noemt de verbranding van stukken die bij de verkiezingen van 2015 zijn gebruikt “enigszins vreemd". Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) meldde onlangs via het NII dat tot de verbranding is overgegaan.

Het gaat om onder andere gebruikte en niet-gebruikte
verkiezingsstembiljetten en materiaal dat gebruikt is door het
Centraal Bureau voor Burgerzaken en het ministerie zelf.
BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto zegt tegen het NII
dat de vernietiging van deze, naar wat het ministerie noemt
authentieke stukken in de pre-electorale fase noodzakelijk was, om
opslagruimte vrij te maken voor de verkiezingen van 2020.

De functionaris zegt op vragen van de Ware Tijd dat de
verbranding van verkiezingsmateriaal "een gebruikelijke handeling"
is. Ze legt uit dat in dit traject de verkiezingsactoren zoals het
Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en het Centraal Hoofdstembureau
(CHS) hiervan worden verwittigd en erbij worden gehaald.

"We halen ook het Korps Politie Suriname erbij om hen ervan te
overtuigen dat het gaat om stukken die bij de vorige verkiezing
zijn gebruikt." Volgens Amatsoemarto is alles correct verlopen bij
de vernietiging van de stukken op een locatie aan de Sir Winston
Churchillweg.

Gajadien weet van deze handeling niets af en zover hem bekend,
was de VHP niet op de hoogte van de vernietiging. NPS-voorzitter
Gregory Rusland zegt dat hij ook niet wist van het gebeuren.
Gajadien brengt de verbranding van de stukken in lijn met
"onregelmatigheden" die naar zijn mening hebben plaatsgehad bij de
vorige verkiezingen.

De regering heeft haast achter de vernietiging gezet, "omdat het
overduidelijk is dat er bij de vorige verkiezingen
onregelmatigheden hebben plaatsgehad", aldus de VHP-parlementariër.
Hij staaft zijn bewering onder andere met "indicaties", dat de
hertelling in NIS bij de vorige verkiezing niet geheel zuiver was
verlopen. Ook zouden cijfers van tellingen bij de diverse
stembureaus niet kloppen met cijfers die door eigen waarnemers van
de partij ter plekke waren geregistreerd.

Verbrandin van de stukken versterkt zijn vermoedens.
OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos, die aanwezig was bij de
verbranding, beaamt in navolging van Amatsoemarto dat de
vernietiging van de stukken gebruikelijk is. Silos die zowel
nationaal als internationaal ervaring heeft met verkiezingen, zegt
dat zulks ook in andere landen zo gebeurt.

"Het gebeurt hier steeds zes tot zeven maanden vóór de volgende
verkiezing en het is de vierde keer dat ik dit meemaak." Silos zegt
dat deze handeling niet wettelijk is opgetekend. "Wat doe je anders
met die oude dingen die niet meer geldig zijn? Dit heeft na een
jaar eigenlijk geen belang meer. Wij houden ze hier zelfs nog te
lang."

Het is volgens de OKB-voorzitter zo dat eventueel protest tegen
de uitslag van de verkiezingen meteen kenbaar gemaakt moet worden.
Gebeurt dat niet, dan betekent het dat de uitslag in feite al
geaccepteerd is. Digitaal bewaren van de stukken, zoals
stembiljetten, heeft volgens haar ook geen zin, omdat ze geen
historische waarde hebben.

Silos wijst erop dat de stukken waarop de vernietiging
betrekking heeft niet authentiek zijn maar wel origineel.
"Authentiek is wanneer het langs een publieke functionaris is
gegaan, bijvoorbeeld vonnissen, aktes van notarissen of een
geboorteakte. Samengevat, originele stukken van een officiële
instantie."

Het proces-verbaal van de verkiezingen dat door het CHS wordt
opgemaakt is wel authentiek, aagezien het om een officiële
instantie gaat. Silos zegt dat in feite zelfs dit ook vernietigd
zou mogen worden. Ze heeft echter begrepen dat dit document niet
bij de recente vernietiging was.

Gerelateerde artikelenBouterse roept op tot liefde en respect voor elkaar‘Regering moet ervoor zorgen dat wij niet in gevarenzone komen’Jarige HVB had zo een snelle groei niet verwacht‘Ik heb jaren gehosseld’BEP maakt zich sterk voor overname Latour

(bron: dwtonline.com)