Servicevoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website

1. Voorwaarden

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Sunews.nl. Sunews.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Sunews.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk via https://www.sunews.nl, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met de toepasselijke lokale wetgeving. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. De materialen op deze website zijn auteursrechtelijk en handelsmerkrechtelijk beschermd.

2. Gebruik licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal op de website van SuNews te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopiëren;
  • gebruik de materialen voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen de software op SuNews’s website te reverse-engineeren;
  • verwijder alle auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het overbrengen van de materialen naar een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.

Hiermee kan SuNews een einde maken aan schendingen van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of deze nu gedrukt of elektronisch zijn.

3. Disclaimer

Alle materialen op de website van SuNews worden geleverd “zoals ze zijn”. SuNews geeft geen garanties, al dan niet expliciet of impliciet, en doet daarom alle andere garanties teniet. Bovendien geeft SuNews geen verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

SuNews of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van SuNews te gebruiken, zelfs als SuNews of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

Het materiaal op de website van SuNews kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. SuNews belooft niet dat de materialen op deze website accuraat, volledig of actueel zijn. SuNews kan het materiaal op haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. SuNews verbindt zich er niet toe de materialen bij te werken.

6. Links

SuNews heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door SuNews van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in gebruiksvoorwaarden van de site

SuNews kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van SuNews wordt beheerst door de wetten van nl zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke bepalingen.