STREi! en het land Suriname als bedrijf

0
1

STREi! en het land Suriname als bedrijf 1

Als we ons land als een bedrijf bekijken, kunnen we onszelf de vraag stellen of dit bedrijf momenteel wel levensvatbaar is. In potentie is alles aanwezig. Wij, het volk, zijn de eigenaars, de aandeelhouders van het bedrijf. In De Nationale Assemblee zit de Raad van Commissarissen (RvC). Mag de leiding van het bedrijf het geld dan besteden zoals zij dat wil? De huidige directeur zit al negen jaar op zijn post en legt geen enkele vorm van verantwoording af aan de RvC. Het feit dat er ook geen jaarverslagen van het bedrijf worden gepubliceerd en de directeur al meerdere keren vele toppers om onduidelijke redenen (met een gouden handdruk) heeft vervangen, is een duidelijk teken van mismanagement en onkunde.

De bedrijfsresultaten zijn bedroevend te noemen. Het bedrijf Suriname heeft enorme schuld van meer dan 2.8 miljard US dollar en groot deel van de inkomsten van het bedrijf worden gebruikt om de leningen af te lossen. Van de internationale bureaus die een waardeoordeel geven over de resultaten heeft het bedrijf een afwaardering gekregen (B-). De vooruitzichten voor de toekomst zijn negatief.

Uit de kas worden middelen verstrekt aan de directeur om investeringen te doen om het bedrijf te laten groeien, maar waaraan en hoe deze gelden besteed worden is voor de aandeelhouders niet duidelijk. Aanbestedingen worden niet meer uitgeschreven. De Raad van Commissarissen (DNA) functioneert niet goed als controleapparaat. Ze spelen onder een hoedje met de leiding van het bedrijf, en verkwanselen de belangen van de aandeelhouders omdat ze de instituten en de regels waarlangs moet worden gecontroleerd, willens en wetens niet willen activeren. Enkele aandeelhouders (delen van het electoraat) zitten ook in het complot en houden de RvC en de directeur de hand boven het hoofd, ondanks dat hun belangen overduidelijk niet worden behartigd. Ze vinden hem een prima man, houden zelfs van hem, en staan kritiekloos tegenover hem. De directeur houdt met wat snoepjes deze groep aandeelhouders zoet.

Het bedrijf Suriname heeft veel mooie duurzame producten in haar portefeuille. De directeur en de RvC hebben geen kennis van de moderne markt. De directeur mag niet reizen, waardoor potentiële investeerders niet kunnen worden overtuigd en de afzetmogelijkheden voor het bedrijf beperkt blijven. Het bedrijf Suriname loopt zo veel uitdagende en winstgevende deals ten bate van de aandeelhouders mis. Verder is de Raad van Bestuur onder valse voorwendselen constant leningen aan het afsluiten. De Chief Financial Officer (CFO) van het bedrijf weet zich geen raad met de alsmaar leeglopende kas en stuurt de balans bij door alleen maar leningen aan te gaan. Deze worden gebruikt om dure consultants te betalen voor dienstverlening aan het bedrijf, maar deze betalen zichzelf niet terug.

De leningen worden vanwege de lage kredietwaardigheid van het bedrijf tegen hele hoge rentes afgesloten, waardoor het niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Het is zelfs zo erg dat de RvC de directeur toestemming geeft om meer te lenen dan het bedrijf eigenlijk waard is. Aan de aandeelhouders wordt vrijwel nooit dividend uitbetaald, terwijl de top van het bedrijf zichzelf vette bonussen toekent. De aandeelhouders weten veelal niet wat er fout gaat, de bedrijfsvoering is totaal niet transparant. En de accountant? Vraagt u nog wie dat is?
Bij een realistische economische analyse zou dit bijna failliete bedrijf gesloten moeten worden om meer verliezen te voorkomen. Een andere optie is de directeur met zijn staf en de Raad van Commissarissen te vervangen door capabele mensen, die het bedrijf weer levensvatbaar, gezond en rendabel kunnen maken. En zo het bedrijf Suriname weer winstgevend te laten zijn.

Sommigen zeggen: je kunt een land niet vergelijken met een bedrijf. Maar veel principes zijn exact hetzelfde; je moet produceren om te kunnen verkopen (exporteren). In het groot of in het klein. Integriteit en deskundigheid zijn kernvoorwaarden om elke onderneming te doen slagen.
Bent u als aandeelhouder tevreden met de huidige leiding van dit bedrijf? (De leiding is middels een gekozen meerderheid van de aandeelhouders aangesteld). Fungeert het management en de directeur naar behoren over de boekjaren 2010-2019? En knikt u nu niet instemmend omdat u een mooi kerstpakket verwacht. Stel uzelf vooral de vraag: Hebt u kunnen delen in de winst over 2019? Wat gaan we doen? De directeur ontslaan of zijn contract verlengen op 25 mei 2020?

#STREi!

(bron: srherald.com)