Sinterklaasgedachte moet uit kinderdagviering

0
2

Sinterklaasgedachte moet uit kinderdagviering 1

Kinderdag zal in Suriname vanaf 5 december 2019 anders worden gevierd. De sinterklaasgedachte die slavernij- en koloniale invloeden heeft, zal plaatsmaken voor het centraal stellen van het kind dat onder andere het recht heeft op vrije tijd, tijd om te spelen en samen te komen met vrienden.

Het thema van deze kinderdagviering is “Elk kind is goudwaard.” Hiermee moeten kinderen bewust worden gemaakt, dat ze een speciale (gouden) plaats hebben binnen de samenleving. Het gebied rond het Onafhankelijkheidsplein, waar diverse activiteiten (sport en spel) voor verschillende leeftijdsgroepen zullen plaatsvinden, zal daarom ook in een gouden plaats worden omgetoverd.

De initiatiefnemers van dit project zijn: De Nationale Assemblee, het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T) en het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost. Voor de uitvoering van de Nationale Kinderdagviering is er een interdepartementale commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ministeries van HI en T, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sport- en Jeugdzaken en het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost.

Deze commissie kwam op 1 november voor het eerst bijeen om zich te buigen over de aanpak van deze kinderdag. Eén van de voorstellen van de commissie is om de “fosten prey” terug te brengen, zodat de jongeren niet alleen kennis met deze spelen kunnen maken, maar ook hiervan kunnen genieten. Het doel is dat kinderen met een blij en tevreden gevoel huiswaarts kunnen terugkeren en naar de eerstvolgende kinderdag moeten verlangen. Het is daarom de bedoeling dat alle stakeholders vanuit hun werkterrein het onderste uit de kan halen om deze viering voor de kinderen tot een onvergetelijke te maken.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal worden nagegaan of er lesbrieven kunnen worden ontwikkeld en die te verstrekken onder met name de lagere scholen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich richten op de kindertehuizen, om ook die kinderen een bijzondere dag te bezorgen.

Verder zullen ook jonge ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om hun waar tegen een hele zachte prijs te verkopen.

(bron: srherald.com)