ROMMELEN

0
1

Volgens onze mini-ster op Financiën, wijzen de tot hem beschikbare cijfers erop, dat we op een voortvarende wijze uit de economische crisis aan het geraken zijn. Een crisis die goed voelbaar is vanaf begin 2016 en ons al ruim vier jaar in een knellende worggreep houdt. De mini-ster is er samen met zijn wetgevende pleitbezorger uit Wanica, naar de mening van velen op uit de gehele gemeenschap zand in de ogen te strooien en door desinformatie zodanig te misleiden, dat er in mei 2020, wederom een grote fout wordt gemaakt door op paars te stemmen. Want terwijl de mini-ster en zijn leugenaar uit het hoogste college van staat maar doorgaan met verkeerde gegevens te verstrekken, merken vooral de werkers in de publieke en private sector, niets van een verbetering en een uit de crisis geraken, zoals verkondigd door de mini-ster en paarse partijgenoten. Het leven wordt daarentegen duurder en de wisselkoersen gaan niet omlaag. Er worden verschillende sluipmethoden bedacht om door middel van het hanteren van verschillende wisselkoersen, de zaak nog een beetje onder bedwang te krijgen en houden. Er wordt hoog van de toren geblazen dat er geen sprake is van een koersverhoging door de Centrale Bank, maar het is wel zo dat voor bepaalde handelaren, er aan de banken een deviezenprovisie van ruim 4 procent op de beschikbaar gestelde deviezen voor de import van bepaalde goederen wordt doorberekend en toegepast. Dit houdt gewoon in, dat de deviezen die door de Centrale Bank ter beschikking worden gesteld voor de import van bepaalde noodzakelijke goederen, gewoon meer SRD zal moeten worden neergeteld. En dat houdt natuurlijk in, dat als de goederen eenmaal in Suriname zijn gearriveerd en ingeklaard, de meerkosten voor de Centrale Bank in dollars en euro’s aan de consument zullen worden doorberekend. Is dat geen verkapte devaluatie en creëren van inflatie? Men mag bij deze overheid er geen moment vanuit gaan, dat iedereen simpel en oliedom is en dat er geen goed ontwikkelde mensen meer in dit land zijn die alle leugens en halve waarheden gelijk identificeren en aan de kaak stellen. Je kunt er dan wel gewoon een andere naam aan geven, maar uiteindelijk is het koersverhoging, devaluatie en inflatie die hard snijden in de portemonnee van het volk. En dat is nou precies waarom we absoluut niet kunnen spreken van een significante economische groei en dat we uit de crisis aan het geraken zijn. Als we uit de crisis aan het geraken zijn, waarom werd er dan zeer recentelijk weer de zoveelste buitenlandse lening gesloten, dit keer ter waarde van 23 miljoen bij de Wereldbank. Als je uit de crisis aan het geraken bent, dan moet je naar de mening van Keerpunt, in staat zijn je eigen deviezen te verdienen en niet elk ogenblik op de stoep van een bank te gaan staan voor de eerstvolgende lening. Maar dat het niet goed gaat in Suriname, is voor een ieder duidelijk. Dit komt onder meer tot uiting in de vele werkneerleggingen van ontevreden werkers die doodgewoon niet meer uitkomen met hun maandelijks salaris. Het rommelt dan ook van alle kanten en de overheid blijft steeds vaker in gebreke maandelijks aan haar verplichtingen te voldoen. Ze betaalt gewoon veel te laat of gewoon helemaal haar werkers niet op tijd uit en blijft helemaal in gebreke wanneer ze aan particulieren geld moet overmaken voor geleverde goederen en bewezen diensten. Deze krant weet er alles van en natuurlijk ook de rest van de particuliere media. Werkers zijn het beu en volkomen terecht. Werkneerleggingen of het zoveelste verkondigde beraad, daar werden we deze week weer mee geconfronteerd. Medewerkers bij Telesur, de douane, St. Vincentius Ziekenhuis, OWT&C, AZP en de leden van de VMS, wensen niet onder de huidige en ongewijzigde c.q. verbeterde omstandigheden verder te werken. Wantoestanden in het gehele land waar de regering allang geen antwoord meer op heeft en met allerlei ad hoc maatregelen tracht de rust er nog in te houden. Maar ‘De kruik gaat zo lang te water tot zij barst’, zegt men zo kenmerkend in het Nederlands. En dat is nu precies wat zich afspeelt, de ‘maat is vol’ en niemand is nu nog bereid naar ‘mooie en leugenachtige’ praat te luisteren. Een liter melk naar 12 SRD en een ei kost nu 1.75 SRD. Dit valt niet langer uit te houden en het is totaal onacceptabel dat men tracht een totaal verpauperde samenleving nog gelukkig te maken door het verdelen van voedselpakketten. Het rommelt en het rommelt momenteel zwaar en de regering is niet in staat ondanks een goedgekeurde jaarbegroting voor 2019, haar financiële verplichtingen na te komen, omdat je wel een document met tal van financiële wenselijkheden door De Nationale Assemblee hebt gekregen, maar daar staat geen geld tegenover. Dus loopt de zaak nu muurvast en komen de werkers op straat. Kijken of Ronald nu nog in staat blijkt de rust te bewaren. Dat het zogeheten ‘sociaal contract’ totaal vastgelopen is en eerder chaos in de hand werkt, zien we binnen de zorg. De regering Bouterse wordt nu geconfronteerd met haar niet-deugende beleid dat in de afgelopen 9 jaar is gevoerd. Ze zal in mei 2020 voor de consequenties moeten instaan.

(bron: dagbladdewest.com)