Regering heeft leidraad ordening bouwsels op bermen

0
1

Regering heeft leidraad ordening bouwsels op bermen 1

Regering heeft leidraad ordening bouwsels op bermen

19/11/2019 10:26


Gilliamo Orban

Jacob Petrusi (links), voorzitter van de Commissie Ordening Bermen, overhandigt het rapport waarin de maatregelen over het gebruik van bermen zijn vervat aan minister Edgar Dikan.
Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO –
De regering blijkt met het rapport over maatregelen voor het gebruik van bermen een handleiding te hebben om activiteiten langs de weg te ordenen. Het gaat om onder andere het opzetten van bouwsels voor commerciële activiteiten.

"Een van de adviezen is dat de huidige wetgeving geëvalueerd
moet worden met betrekking tot de bermprojecten, want nu gaan drie
ministeries hierover namelijk Regionale Ontwikkeling, Openbare
Werken, Transport en Communicatie en Justitie en Politie.
Afhankelijk van de activiteit verstrekt een van de ministeries de
vergunning", zegt Jacob Petrusi, voorzitter van de Commissie
Ordening Bermen, tegen de Ware Tijd.

De commissie, waarin vertegenwoordigers van de drie
departementen zitting hebben, heeft maandag het rapport overhandigd
aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. "Het
eindadvies is dat er gekeken moet worden naar het belang van de
ondernemers en overheid. Dus, een soort middenweg", zei
Petrusi.

De Raad van Ministers (RvM) heeft in augustus 2018 besloten dat
de overheid geen vergunning aan derden dient te verlenen voor het
gebruik van bermen. Er was destijds commotie in de samenleving
ontstaan vanwege het opzetten van bouwsels op bepaalde plaatsen in
Paramaribo.

De ontstane wildgroei zorgde voor groot ongenoegen en irritatie
onder sommige buurtbewoners en weggebruikers. Dat was aanleiding
voor de RvM om zich over de kwestie te buigen. Het ministerie van
Regionale Ontwikkeling heeft de opdracht gekregen om over het
vraagstuk een rapport uit te brengen.

Het resultaat hiervan zal nu voorgehouden worden aan de RvM. "We
zullen hierna uitkomen, afhangende van de richting die de raad zal
bepalen met de bermen", zei Dikan. Hij weet dat er mensen staan te
popelen om een zaak langs de weg op te zetten. "Wij van de overheid
willen zoveel mogelijk de juiste balans vinden tussen het
economisch individueel en maatschappelijk algemeen belang",
benadrukte de minister.

Petrusi zei dat er is gefocust op de eventuele maatregelen die
getroffen moeten worden om de huidige manier van het bouwen op
bermen te verbeteren. Om antwoord hierop te geven heeft de
commissie getracht om in het algemeen te definiëren wat er onder
een berm verstaan moet worden. Er is nagegaan welke functies bermen
hebben en wat de wetgeving met aangeeft over beheer van de
bermen.

"Wat is de huidige situatie en we wilden ook weten wat de visie
is van vooral het ministerie van Openbare Werken, Transport en
Communicatie over het beheer en gebruik van bermen. Het antwoord op
al deze vragen is vervat in het rapport", zei Petrusi. De commissie
is tot vijf conclusies gekomen en geeft ook twintig
aanbevelingen.

Dikan geeft aan dat er mogelijk nieuw beleid zal komen voor
bermen, hoewel de overheid conform te wet geen blaam treft. Hij
wijst erop dat alle rechtszaken tegen de Staat in het voordeel van
de overheid zijn beslecht. "Echter, je rechtsgevoel zegt je dat
mensen niet tevreden zijn met dat stukje, misschien achterhaalde,
wetgeving. Wij moeten als beleidsmakers luisteren naar de
samenleving om orde, rust en veiligheid te garanderen."

Gerelateerde artikelenDC korps belegt spoedvergadering in ParaPlanunits zullen zorgen voor tijdige jaarverslagen districtenVeel werk aan de winkel bij uitvoering districtsbegrotingen

(bron: dwtonline.com)