Protestgroep wijziging Wet Staatsschuld houdt lezing

0
2

09 Nov, 22:38

De kerngroep van de maatschappelijke organisaties die geprotesteerd hebben tegen de wijziging van de Wet op de Staatsschuld zijn op initiatief van vakcentrale C-47 bijeen gekomen voor een evaluatie. Besloten is om op 19 november een lezing met panel discussie te houden. Vier inleiders zullen  ingaan op de effecten van de wetswijziging vanuit verschillende invalshoeken. Het gaat om vertegenwoordigers van de vakbeweging, de politiek en de activistengroep, terwijl de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, schriftelijk een bijdrage hebben geleverd. Partijen zijn het unaniem met elkaar eens dat, de protestgroep in het belang van de samenleving bij elkaar dient te blijven, omdat nu de wijzigingen van de Wet op de staatsschuld zijn goedgekeurd, de effecten zullen doorsijpelen naar de totale samenleving. Ondanks het feit dat er wat aanpassingen zijn in de originele wijzigingsvoorstellen, zijn deze absoluut niet van dien aard dat de bezorgdheden van de groeperingen zijn weggenomen. Samen doorgaan is dus een dringende noodzaak, vindt de protestgroep.  Aan de hand van de verkregen informatie tijdens de lezing en paneldiscussie zal daarna gewerkt worden aan een statement, waarbij o.a. de verder te nemen stappen zullen worden aangegeven. Om het draagvlak te vergroten zullen naast de ondertekenaars van de petitie, ook andere relevante organisaties worden uitgenodigd om te participeren aan de geplande activiteit, deelt C-47 mee in een persbericht. 

(bron: starnieuws.com)