Politiek vertrouwen in huidige machthebbers is luxe

0
2

19 Nov, 21:21

Het slechte
in de mens maakt democratie noodzakelijk, omdat de mens steeds meer
hebzuchtiger wordt wanneer hij/zij machtiger en rijker wordt via (oneigenlijke)
politieke wegen. Het gevolg is dat de samenleving vertrouwen verliest in
politieke partijen en machthebbers. Politieke macht is voor personen die zich
dienstbaar willen opstellen ten gunste van land en volk. Politici die rijk
willen worden moeten niet in de politiek gaan, maar moeten ondernemers worden.
In Bolivia wilde president Evo Morales koste was het kost aan de macht blijven,
maar moest uiteindelijk toch vluchten nadat hij niet meer kon rekenen op de
steun en vertrouwen van de gewapende machten. Nicolas Maduro is nog steeds aan
de macht in Venezuela vanwege het feit dat de gewapende machten hem nog
ondersteunen.In Suriname
hebben wij de laatste tijd enkele (valse) politieke spelletjes van de huidige
machthebbers gezien, waarbij het overduidelijk is dat zij dwars door alles heen
aan de macht willen blijven. Deze onsmakelijke politieke spelletjes maken dat
politieke tegenstanders en internationale waarnemers uiterst waakzaam zullen
zijn bij de komende verkiezingen.Het
verbieden van pre-electorale combinatie en het verhogen van de maximale
leeftijd van de Onafhankelijke Kiesbureau (OKB) zetten mensen ook aan het
denken, omdat het erop lijkt dat de huidige OKB-voorzitter voor de huidige
machthebbers onvervangbaar is. Notabene maakte de huidige OKB-voorzitter ook
deel uit van deze regering. Er worden wetten aangenomen die geen draagvlak
hebben in de gemeenschap, waaronder de wijziging van de Wet op de Staatsschuld
en de Wet Rij- en Voertuigenbelasting. De fractieleider van de coalitie heeft
zijn uiterste best gedaan om de wijziging zo goed mogelijk te verdedigen, maar
helaas achtervolgt zijn verleden hem, omdat hij zo overtuigend had aangegeven
dat er geen devaluatie zou komen, maar uiteindelijk is er toch gedevalueerd.
Deze devaluatie heeft geleid tot een inflatie. Inflatie steelt van de armen en
speelt door aan de rijken, waarbij het onder andere aanzet tot corruptie.We zien dat
dezelfde handelaar die namens de huidige machthebbers goedkope basisgoederen
verkoopt, nu ook goedkope dollars verkoopt. Het feit dat er niet kan worden
opgetreden tegen de overige geldhandelaren die een hogere koers hanteren, geeft
aan dat deze handelaren niets verkeerd doen. Het is overduidelijk dat zij tegen
de juiste koers verkopen. Aan de andere kant is het duidelijk dat de lagere
koers ergens ‘wordt gesubsidieerd’. Ook kunnen de monetaire autoriteiten niet
aangeven vanwaar dat geld afkomstig is.Op de
verjaardag van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft de NPS-voorzitter
onthuld dat de regering bezig is met een lening. De minister van Financiën
heeft het summier ontkend en de president heeft het diplomatisch genuanceerd.
Nu zien wij dat wat de NPS-voorzitter had aangegeven op waarheid beruste, maar
alleen verschilt het bedrag.Wanneer de
Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) een strafklacht tegen de minister van
Financiën indient, dan ontkennen de huidige machthebbers in alle toon aarden,
maar ze dienen wel een verzoek in om de wet te wijzigen. Willen de huidige
machthebbers zo het vertrouwen van het volk (her)winnen? Helaas onmogelijk.Het goede in
de mens maakt democratie mogelijk, omdat democratie een beschavingsproduct is,
wat inhoud dat de beleving van democratie schoon en helder is. Binnen
beschaving is er geen ruimte voor misleiding, fraude, corruptie en andere
negatieve zaken. De mens is het enige wezen dat het vermogen bezit om zijn
verleden en zijn toekomst te overdenken. Hiermee wil ik aangeven dat de huidige
machthebbers en hun steunpilaren overduidelijk weten dat zij een funest
sociaalmaatschappelijk en economisch beleid hebben gevoerd, maar scenario’s
uitwerken om aan de macht te blijven. Het uitdelen van pakketen, het ophangen
van vele partij vlaggen (al dan niet tegen betaling), het zoveel mogelijk
uitschelden van politieke tegenstanders/andersdenkenden op sociaal media via
fake accounts en aangaan van leningen om indirect de verkiezingsprogramma’s van
de regeringspartijen te financieren zijn enkele van de huidige scenario’s die
afgedraaid worden. We hebben te maken met machtslustige revolutionaire
machthebbers die steeds meer en meer het vertrouwen van het volk verliest.
Hierdoor krijgen zij vleugels en zweven in dromenland.Suriname
heeft nu deskundige bestuurders nodig die strategisch kunnen denken en
beslissen, waardoor duurzame ontwikkeling gegarandeerd is. Het Surinaams volk
leeft nu in een kritische periode, waarbij men op 25 mei 2020 een zeer
belangrijk besluit zal moeten nemen. Het is tijd om de toekomst van onze
nakomelingen veilig te stellen.On May 25, 2020 we
have to standup ‘with the end in mind’ and vote by ‘put first things first’!
It’s time for change, and it’s time for ‘Suriname first’! Ruben
Ravenberg, Ph.D, MBAOndersteunende literatuur:• De Toekomst van Ons Verleden (Dr. Jules Sedney)• The Seven Habits of Highly Effective peoples (Dr. Stephen Covey)

(bron: starnieuws.com)