Nasser I. wil schadevergoeding van de Staat

0
23

Nasser I. wil schadevergoeding van de Staat 1

Nasser Idoe, die op 14 juni integraal is vrijgesproken van alle rechtsgevolgen als terreurverdachte, tevens broer van de veroordeelde Raoul Abdoellakhan, gaat schadevergoeding van de staat eisen. Dit bevestigt zijn advocaat Michella Lau-Kerssenberg, tegenover De West. Idoe is gisterenavond het land uitgezet. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit. Lau-Kerssenberg geeft aan, dat Idoe twee jaar lang onschuldig in de gevangenis heeft gezeten. Op grond hiervan gaat haar cliënt een rechtszaak aanhangig maken tegen de staat. De raadsvrouw benadrukt, dat Idoe niet persoonlijk aanwezig hoeft te zijn tijdens het rechtsproces.
Idoe mag de komende vijf jaar Suriname niet in. Hij heeft een schikking getroffen met de staat. De staat heeft voor zijn ticket betaald, omdat hij het geld niet had.

In tegenstelling tot zijn broer, beschikte hij wel over een geldige verblijfsvergunning. Zijn vestigingsvergunning is ingetrokken. Lau-Kerssenberg geeft aan dan ondanks de integrale vrijspraak van Idoe, zijn vergunning toch is ingetrokken. Volgens haar beroept de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), zich op geheime informatie waaruit zou blijken dat Idoe toch nog gelinkt is aan de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS). De raadsvrouw zegt dat het Korps Politie Suriname (KPS), op zijn website heeft gepubliceerd, dat de twee broers gevaarlijk zijn en het landen zouden worden uitgezet. Echter was het voor Idoe nog niet duidelijk wat zijn lot was. Om hierin duidelijkheid te krijgen, heeft zij een civiele procedure aanhangig gemaakt tegen de staat. Op de dag van de zaak heeft de staat na 20 dagen de beschikking betekend aan Idoe. Hij kreeg toen de status van vreemdeling, had een aanmeldingsplicht en kon binnen 30 dagen in beroep gaat tegen de beschikking bij de president. In de civiele procedure kon de rechter geen uitspraak doen, zolang Idoe niet in beroep was gegaan bij de president. Zowel Idoe als zijn raadsvrouw hadden weinig hoop dat hij in Suriname zou mogen blijven.
Idoe heeft toen samen met zijn zus op eigen houtje een schikking getroffen met de staat. Lau-Kerssenberg verklaart dat Idoe op een gegeven terugkwam op zijn standpunt, dat hij in beroep mocht gaan bij de president, terwijl het ticket al door de staat was betaald. Zijn advocaat is hierover geïnformeerd. Uit vrees dat Idoe zou vluchten of onderduiken, werd hij in vreemdelingenbewaring genomen en gisteren het land uitgezet. Zijn broer Raoul is op 1 juni uit het land gezet. Hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk.

-door Johannes Damodar Patak-

(bron: dagbladdewest.com)