Mijnactiviteiten Rosebel stopgezet

0
13

Mijnactiviteiten Rosebel stopgezet 1

Het is nog niet bekend hoe het staat met de situatie op de concessie van Rosebel Gold Mines (RGM), Romaput. De situatie liep daar gisteren volledig uit de hand. De redactie verneemt dat de politie samen met de militairen druk bezig is om de veiligheid te garanderen. De werknemersbond bij Rosebel Gold Mines, heeft zijn leden gezegd de werkzaamheden stop te zetten. Loyd Read voorzitter van de bond, zegt aan De West, dat voor nu alle mijnactiviteiten stop zijn gezet. Gisteren hebben illegale porknokkers (goudzoekers) het terrein van de multinational betreden en een aantal machines en een bus die werknemers moest vervoeren, in brand gestoken. Dit als wraakactie, nadat een porknokker werd doodgeschoten en een andere verwond. Zij bevonden zich op het terrein van het goudbedrijf. Om de orde te handhaven in het gebied, heeft de regering politie-eenheden en militairen naar het gebied gestuurd.
Read is vandaag vertrokken naar Brokopondo, alwaar hij de werknemers heeft toegesproken en hun grieven heeft aangehoord. Hij neemt het de directie van het goudbedrijf kwalijk dat zij vandaag pas contact heeft gemaakt met de bond om die te informeren over de ontstane situatie.

Na het bezoek aan de leden, zal de bond een afspraak met de directie maken om samen om de tafel te gaan zitten. Read geeft aan dat er ook nog andere pijnpunten zijn die besproken moeten worden. Read vertelt dat om 12.00u er schermutselingen zijn ontstaan, om 16:00u er een dode viel en een ander gewonde raakte, om 17:00u er machines in brand zijn gestoken en om 18:00u zijn enkele werknemers van RGM ook overvallen.
De bondsvoorzitter betreurt het dat er een dode is gevallen en een ander gewond raakte. Echter zegt hij dat het veel erger had kunnen aflopen, indien werknemers van RGM uit het gebied, sommige van de porknokkers niet kenden. Hij geeft aan dat het nu hoog tijd is dat partijen, waaronder de overheid, het goudbedrijf, het traditioneel gezag en Makamboa, om de tafel gaan zitten om tot een structurele oplossing te komen. Hij stelt dat het nu duidelijk is dat de afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt, niet werken. “Het kan zo niet verder gaan”, aldus de bondsvoorzitter. In 2017 zijn er afspraken gemaakt tussen Iamgold en Makamboa door tussenkomst van de regering. De goudzoekers kunnen op een efficiënte manier naar goud zoeken op aangewezen plekken. Iamgold zou bereid zijn de bovenlaag te verwijderen, waardoor de kleine mijnbouwers het goud kunnen winnen. Het kost ze veel geld om zelf de grond te verzetten.
De bond heeft gisteren zelf ingespeeld op de situatie en heeft de leden gesommeerd het werk neer te leggen en zich terug te trekken op het wooncomplex in Brokopondo. Ook mochten zij de mijn niet verlaten, want de weg zou onveilig zijn. De directie heeft dit later formeel meegedeeld aan de werknemers. De PR- afdeling van het Korps Politie Suriname (KPS), had bij het ter perse gaan van deze editie, nog geen details over de situatie in de goudmijn. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, en de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, zijn beiden naar het gebied vertrokken om zich te oriënteren.

-door Johannes Damodar Patak-

(bron: dagbladdewest.com)