Melkveeboeren volgen GAP-trainingen teneinde melkproductie te verhogen

0
1

Melkveeboeren volgen GAP-trainingen teneinde melkproductie te verhogen 1

Het onderdirectoraat Veeteelt van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is maandag gestart met de eerste uit een serie van vier trainingen, in Good Agricultural Practices (GAP) in de melkveehouderij. Deze trainingen worden vooralsnog gehouden in de melkproductiegebieden teneinde de melkproductie te verbeteren en verhogen.

Melkveeboeren uit de gebieden Wanica A, C en Saramacca juichen deze trainingen toe, daar het onderdirectoraat Veeteelt na zeven jaar wederom een serie trainingen verzorgt voor de melkveehouderij.

De trainingscoördinator tevens veeteeltdeskundige, Winston Fernandes, gaf aan de boeren mee, dat tijdens deze training bijzondere aandacht zal worden besteed aan hoe op een efficiënte manier de melkproductie kan worden verhoogd. Verder komen aan de orde: de verbeterde melkkwaliteit, kostenbesparing, rasverbetering en rassenkeuze.

Volgens Edmund Blufpand, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkveeboeren (VSMB), die de participanten kort motiverend toesprak, is de VSMB bijzonder ingenomen met de start van deze training. “Wij juichen dit heel erg toe.” Blufpand riep de aanwezige boeren op om hun collega-boeren verder te trainen. Tenslotte gaf hij mee als boer niet zonder zijn melkkoeien te kunnen. “Elke job heeft zijn voor- en nadelen. Ik moet zeven dagen in een week twee keer per dag melken, maar als wij de ondersteuning krijgen met deze aanzet zal de sector weer gaan bloeien,” zei hij.

Fernandes geeft aan dat de bacteriologische kwaliteit van melk in Suriname slecht is, vanwege een zeer hoog kiemgetal. Dit ontstaat vaak door slechte koeling van de melk bij de boer en tijdens het transporten van de melkbussen in een vervoermiddel met een open bak. Indien de boeren ertoe overgaan het af te dekken met een dekzeil, kan dat verbeteren of door melk in een koeltransportwagen te transporteren.

Minister Rabin Parmessar heeft tijdens de diverse besprekingen met de sector alle steun toegezegd. Het ministerie wil de boeren en de melkveehouders trainen en hen de tools aanreiken om tegen lagere productiekosten efficiënter te gaan produceren en hierdoor de kwaliteit van de veestapel te verhogen.

Deze training duurt tot en met 8 november, waarna de GAP-training voortgezet wordt in het district Para in de periode 18 november 2019 t/m 22 november.

(bron: srherald.com)