Lagere scholen mogen milieuvoorstel indienen

0
1

Lagere scholen mogen milieuvoorstel indienen 1

Lagere scholen mogen milieuvoorstel indienen

05/11/2019 02:17


Naomi Hoever

Puzzelen in verband met Wereldmilieudag.
Foto: Stefano Tull

PARAMARIBO –
Lagere scholen in Suriname hebben de mogelijkheid een projectvoorstel voor het milieu in te dienen bij de Eco-school, die is georganiseerd door het Sustainable Lifestyle en Onderwijsprogramma. De coördinatie in Suriname ligt in handen van Suwama en de milieutak van het kabinet van de president.

Het is een project van het milieuprogramma van de Verenigde
Naties. De scholen moeten een visie op het gebied van duurzaamheid
formuleren, waaruit moet blijken dat de school als totaliteit erbij
betrokken is. Het moet gebaseerd zijn op onderwijs en leren.

In 2012 is er een conferentie geweest in de Braziliaanse stad
Rio de Janeiro, waarbij de lidstaten hebben aangegeven een
tienjarenwerkplan uit te voeren. Dit plan bestaat uit zes
onderdelen en loopt tot en met 2022. Het Surinaamse project draait
om duurzame lagere scholen in Suriname die zelf projectvoorstellen
uitwerken. De gehanteerde methode moet in het onderwijs
geïncorporeerd worden.

Uit alle inzendingen worden tien scholen geselecteerd waarvan
voorstellen uitgevoerd zullen worden. Het wordt een soort
competitie, waarbij één school per district zal worden gekozen. "De
scholen hebben tot en met 22 november de gelegenheid kenbaar te
maken dat ze willen meedoen", zegt Suwama-vertegenwoordiger
Humphrey Bergraaf.

Het projectvoorstel kan via de website gedownload worden en moet
worden ingediend met een begroting. De projecten worden vervolgens
getoetst op duurzaamheid. De directe omgeving van de school moet
erbij worden betrokken. Bijvoorbeeld een groentetuin aanleggen en
verkopen aan de buurt, zodat de school zelfvoorzienend kan
zijn.

"De scholen krijgen ook begeleiding voor het opstellen van het
project. We gaan naar de schoolleiders toe. Er komt ook een
roadshow voor de scholen", zegt Bergraaf. Na de presentaties voor
de scholen, mag het projectvoorstel worden bijgewerkt. "We gaan
schoolleiders uitnodigen om op centrale plekken bijeen te
komen."

De scholen die geselecteerd worden, moeten het voorstel op hun
school invoeren. Het project loopt tot het nieuwe schooljaar, maar
moet vervolgens door de school worden voortgezet. "We kijken ook
naar lesintegratie in het project. Het kan ook ingezet worden
tijdens de lessen natuuronderwijs."

Het is een landelijk project met een schenking van 130.000
Amerikaanse dollar. Afhankelijk van het project dat een school
indient, wordt geld vrij gemaakt. Midden december worden de tien
geselecteerde scholen bekendgemaakt. De scholen in het binnenland
zullen extra gestimuleerd worden om te voorkomen dat ze buiten de
boot vallen.

(bron: dwtonline.com)