INGEZONDEN: Ondersteuning SPA aan protestactie

0
1

INGEZONDEN: Ondersteuning SPA aan protestactie

15/02/2020 07:19

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt zich het recht voor om stukken niet te plaatsen, of in te korten of te redigeren zonder dat die uit hun context worden gehaald.

Bent u zich ervan bewust dat wanneer de koers van 8.5 naar 10 gaat binnen een week dat uw geld binnen een week 18 procent is ontwaard? Dat wanneer u in december een kilo aardappel kocht voor SRD 5 en nu voor minimaal SRD 6, dat u dan 20 procent meer betaalt voor uw eerste levensbehoeften binnen een maand. Het zal niet hierbij blijven, want de verdienpositie van het land is in geen tijden verbeterd, dus waar gaan de nodige middelen vandaan komen?

Niemand wenst deze situatie, maar de realiteit is daar en wij
worden erbij betrokken als we nou willen of niet. Het is onder
andere daarom dat de Surinaams Partij van de Arbeid (SPA) er geen
vertrouwen in heeft dat de regering van goede wil is om verandering
van beleid door te voeren. De afgelopen tien jaar is vanuit
verschillende consultaties dialoog gevoerd tussen de overheid, het
bedrijfsleven en de vakbeweging. Verder hebben wij als buiten
parlementaire politieke organisatie alsook diverse andere
maatschappelijke groeperingen zoals de VES gevraagd en ongevraagd
de regering geadviseerd om het beleid om te buigen.

De regering heeft steeds nagelaten die maatregelen te treffen om
onder andere de financieel-economische situatie van het land
stabiel te houden. Integendeel is in het huis van de democratie,
DNA, wetgeving aangenomen om de regering in staat te stellen het
leningenplafond te overschrijden, is faliekant gelogen dat er niet
gedevalueerd zal worden, heeft men platvloers de kasreserve
geroofd, en is er totaal geen verantwoording gegeven van de bestede
middelen ook niet aan DNA.

Er is kop noch staart te vinden in de onsamenhangende
verklaringen die president Bouterse geeft op zijn eigen
georkestreerde persconferenties of bij zijn andere georganiseerde
publieke activiteiten. Kortom wij van SPA begrijpen het totaal niet
meer. Het is een grote schande dat de DNA-leden van de coalitie hun
taken niet meer schijnen te begrijpen. Een totale misinterpretatie
van wat de soevereine wil van het volk inhoudt ons inziens.
Coalitie, u bent er als volksvertegenwoordiger om de regering
kritisch te begeleiden en niet om de regering blindelings naar de
mond te praten.

Voor een optimale beleving van de democratie zijn de machten in
het land daarom gescheiden. De uitvoerende en de wetgevende macht
functioneren op dit moment als (1) één. De coalitie loopt de
regering gemuilkorfd achterna. Maar het kan ook niet anders want
een heerser die geschenken ontvangt kan nooit een objectief oordeel
vellen. Het is nodig om een krachtig signaal uit te sturen naar de
regering en DNA om aan te geven dat de mateloze terging en
respectloze behandeling van het Surinaamse volk nu moet
stoppen.

Op alle mogelijke manieren hebben de regering en de coalitie in
DNA geprobeerd de soevereine wil van het volk te bagatalliseren.
Het is mensonterend om als volk zo genegeerd te worden omdat de
coalitie een numerieke meerderheid heeft in DNA; …dit leidt tot
mateloze irritatie en de vernedering heeft een onaanvaardbaar
niveau bereikt. De SPA ondersteunt daarom de acties van 17 februari
2020 ten volle en roept al haar leden op om aanwezig te zijn op het
plein met gepaste protest borden. Blijft u in contact met de
diverse coördinatoren in het veld voor de verdere instructies.

Gerelateerde artikelenVeel ondersteuning voor protestactie OnafhankelijkheidspleinMinister Ferrier: 'Scholen maandag normaal open'Aannemersvereniging ondersteunt protestAANGEBODEN: VES ondersteunt protestactieScholen maandag vanaf tien uur ‘plat’

(bron: dwtonline.com)