Hoogverdieners mogen niet aankloppen bij woningbouw- of garantiefonds

0
5

Hoogverdieners mogen niet aankloppen bij woningbouw- of garantiefonds 1

Personen die een hoog inkomen hebben dat boven de vastgestelde inkomensgrens is, kunnen noch op het woningbouw- noch op het garantiefonds een beroep doen. Het gaat om een bepaalde doelgroep op basis van het Staatsbesluit, die gebruik kan maken van de voorzieningen van beide fondsen, geeft initiatiefnemer tevens parlementsvoorzitter, Jennifer Geerlings-Simons, vandaag te kennen in De Nationale Assemblee (DNA).

Tijdens de openbare commissievergadering ging ze in op de ontwerpwet houdende instelling van een Nationaal Woningbouwfonds (Wet nationaal woningbouwfonds) en ontwerpwet houdende regels betreffende de instelling van het Nationaal Garantiefonds Huisvesting Suriname (Wet nationaal garantiefonds huisvesting). Bij het Woningbouwfonds gaat het om een bepaalde doelgroep die een grote behoefte heeft aan een huis en daar krediet voor nodig heeft. Het Woningbouwfonds biedt deze burgers toegang tot krediet. Het algemene doel is het stimuleren van de sociale woningbouw voor de lage- en de middeninkomensgroepen door de toegang tot kredietverstrekking mogelijk te maken of te versoepelen.

Hierbij komt kijken dat een verzekering nodig is voor de kredietinstellingen die dat verhoogd risico neemt om deze burgers toch een hypotheek te geven. Nationaal Garantiefonds Huisvesting is een fonds dat een hoog risicogevalkrediet verzekert. Het krediet is een hoog risico, omdat de bank geen zekerheid heeft bij deze personen qua hun salaris. Simons benadrukt dat het hier gaat om mensen die op zichzelf kunnen staan. Het gaat om huishoudinkomensgroepen die, hoewel ze in feite wel beschikken over een ‘redelijk’ inkomen, toch niet in aanmerking komen voor een hypothecaire lening, omdat ze geen werkgeversverklaring of een KKF-uittreksel kunnen overleggen. Het gaat om huishoudens met maandinkomens binnen de bij het Staatsbesluit te bepalen inkomensgrenzen.

Als iets gebeurt, hebben zij voor een paar weken of maanden geen inkomen. Hierdoor kunnen ze in problemen komen wanneer ze een hypotheek aan het aflossen zijn. Nationaal Garantiefonds Huisvesting staat dan garant, zodat een bank zo’n cliënt wel een hypothecaire lening kan geven.

Vishmohanie Thomas

(bron: srherald.com)