Hoefdraad verduidelijkt geldroute Suriname-Hong Kong

0
4

Hoefdraad verduidelijkt geldroute Suriname-Hong Kong 1

Hoefdraad verduidelijkt geldroute Suriname-Hong Kong

06/11/2019 18:36


Ivan Cairo

Gillmore Hoefdraad, toenmalig governor van de Centrale Bank en nu minister van Financiën, besloot in 2013 geen zaken meer te doen met De Nederlandsche Bank, maar over te stappen naar de Bank of China.
Foto: dWT

PARAMARIBO –
Dat de Centrale Bank van Suriname in 2014 voor de Bank of China koos in plaats van De Nederlandse Bank (DNB) komt, omdat DNB niet volledig kon voldoen aan de behoefte van het Surinaamse bankwezen wat betreft het omzetten van euro’s in Amerikaanse dollars. Zo reageert financiënminister Gillmore Hoefdraad op aantijgingen van het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland.

Het OM suggereert in het onderzoek naar vermoedelijke
witwaspraktijken van drie Surinaamse banken dat de centrale bank
vermoedelijk onraad had geroken, nadat DNB haar per vergissing een
email had gestuurd. In de email werd gewag gemaakt dat DNB de
Nederlandse justitie moest inseinen bij constatering van
onregelmatigheden bij geldzendingen. Hoefdraad legt uit dat onder
andere de gedaalde goud- en olieprijzen in 2013 een negatieve
weerslag hadden op de Surinaamse economie. De schaarste aan
Amerikaanse dollars nam toe, wat de wisselkoers omhoog duwde.

"Onder andere deze ontwikkelingen -de dalende inkomsten uit
export van grondstoffen en de tendens van dollarisatie- zorgden
voor het ontstaan van een tekort op de geldmarkt voor US dollars in
Suriname; de vraag naar de Amerikaanse dollar werd
verhoudingsgewijs te groot. Commerciële banken in Suriname hadden
dringend behoefte aan US dollar cash flow maar werden ook
gehinderd, omdat de appetijt voor banknote trading vanuit de
aanbieders van deze services steeds verder afnamen en zelf stil
kwamen te liggen", zegt de bewindsman.

De geldzendingen die door tussenkomst van De Nederlandsche Bank
tot 2013 werden verricht hadden, aldus de bewindsman, slechts
betrekking op de giralisering van aangeboden euro's ter aanvulling
van de nostrorekeningen van de commerciële banken in Suriname. De
CBvS moest op zoek naar andere mogelijkheden ter structurele
harmonisatie van de aanwezigheid van en behoefte aan, euro's en
Amerikaanse dollars in het land. Met De Nederlandsche Bank had de
CBvS geen banknote trading agreement en het is ook nooit de
intentie geweest van de CBvS deze aan te gaan.

In het kader van het zoeken naar oplossingen zijn er gesprekken
gevoerd met onder andere de Hong Kong Monetary Authority die drie
financiële instellingen aanwees die mogelijk konden bijdragen aan
de mogelijkheid tot corresponding banking en levering van US
dollars. "Uit de aangedragen kandidaten ICBC bank, HSBC bank en
Bank of China bleek de laatste het beste te kunnen voldoen aan
corresponding banking en onze behoefte overschotten aan girale
euro's af te storten in het kader van betalingsverkeer van de
Surinaamse banken en de levering van US dollars ter dekking van de
fysieke tekorten in Suriname", zegt Hoefdraad die destijds governor
van de Centrale Bank van Suriname was.

Deze route van de geldzendingen Suriname-Nederland-Hong Kong
heeft geen andere reden dan door het ontbreken van een
rechtstreekse route en het feit dat Schiphol de enige
trans-Atlantische bestemming is waarop vanuit Paramaribo wordt
gevlogen, benadrukt de minister. "Deze geldzendingen voldoen aan
strikte compliance-eisen en worden vervoerd door gespecialiseerde
transport bedrijven die toegang hebben tot een breed scala aan hoog
beveiligde maatregelen. Zij maken onderdeel uit van de reguliere
economische activiteit van een centrale bank".

(bron: dwtonline.com)