Hard standpunt banken dwarsboomde plannen OM Nederland

0
1

Hard standpunt banken dwarsboomde plannen OM Nederland 1

Hard standpunt banken dwarsboomde plannen OM Nederland

09/11/2019 00:00


Ivan Cairo

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO –
Lange tijd leek het erop dat onderhandelingen met de Centrale Bank van Suriname het Openbaar Ministerie van Nederland over de aangehouden geldzending van april vorig jaar in der minnen zou kunnen worden geschikt. Dat was de indruk bij het OM, dat had voorgesteld dat indien de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank en Finabank afstand zouden doen van een substantieel deel van de zending, geen verder justitieel onderzoek zou worden gedaan.

Deze constructie had voor alle partijen "voordelig" kunnen zijn
stelt het OM in haar verweer op het klaagschrift van de Surinaamse
banken. De banken zijn van oordeel dat het OM op basis van haar
beleid dat politiek is ingegeven erop uit is het geld uit Suriname
in te pikken om vooraf bepaalde beleidsdoelen te kunnen

De Nederlandse vervolging somt vier punten op die als gunstig
voor de banken worden getypeerd. Het zou niet nodig zijn een
verdachte aan te merken, omdat het onderzoek summier zou blijven.
Zo zou ook "de onzekerheid en ongewenste dynamiek van een
langlopend onderzoek met internationaal karakter" voorkomen
worden.

Daarnaast zouden, aldus het OM, de verhoudingen tussen Suriname
en Nederland niet verder worden geschaad en kon gewerkt worden aan
een duurzame oplossing. "Het OM heeft zich niet onwrikbaar
opgesteld en er bestond ruimte om daadwerkelijk tot een vergelijk
te komen", werd de rechtbank Noord-Holland eerder deze week
voorgehouden.

Het OM beklaagde zich bij de rechter erover dat de inhoud van de
gesprekken tussen haar en de banken op een voor haar "grievende
wijze" in de Surinaamse pers waren terechtgekomen. Ze wilde de
gesprekken en correspondentie met de banken vertrouwelijk
houden.

Verharde bewoordingen

Het OM beweert dat tot 19 december vorig jaar de
onderhandelingen met de Centrale Bank van Suriname "voorspoedig"
liepen. "Hoewel er nog geen overeenstemming was tussen de
raadslieden en het Openbaar Ministerie is er wel onderhandeld
omtrent de hoogte van het bedrag en de samenwerking die CBvS met
DNB zou moeten opzoeken", werd de rechtbank voorgehouden. Op het
overleg van 19 december schoven de handelsbanken voor het eerst aan
en klapten de onderhandeling direct, constateert het OM.

De banken probeerden de onderhandelingen op 28 december vlot te
trekken, maar die poging bleef vruchteloos. Hierna kwamen partijen
niet meer bij elkaar en "zijn de bewoordingen van de zijde van de
klaagsters behoorlijk verhard". De handelsbanken stelden zich op
het standpunt dat ze geen strafbaar feit hebben gepleegd en
derhalve niet vrijwillig afstand zullen doen van het geld.

Uitspraak in december

In de loop van mei dit jaar kreeg het OM via rechtshulpverzoeken
"verhuisdozen" met papieren documenten en digitale stukken vanuit
Suriname. De FIOD heeft de gehele zomer gewerkt om de informatie
door te spitten. "In de loop van september 2019 was de analyse
gereed, op basis waarvan toen besloten is de handelsbanken en de
cambio's als verdachten aan te merken", stelt het OM.

Het OM is het niet eens met het verwijt van de banken dat ze als
verdachten worden aangemerkt om hen onder druk te plaatsen alsnog
afstand te doen. De Nederlandse opsporing blijft erbij dat er
onvoldoende informatie is verschaft over de bron en herkomst van
een groot deel van de geldzending, en zouden meerder
onregelmatigheden die niet afdoende verklaard zijn hebben geleid
tot de verdenking van witwassen en de inbeslagname van de
geldzending.

De banken en cambio's worden ervan verdacht tussen december 2017
en april 2018, 75.5 miljoen euro te hebben witgewassen. Dit wordt
met klem door de drie banken ontkend. Via een klaagschrift bij de
rechtbank Noord-Holland eisen ze de teruggave van het geld. De
rechter doet in december uitspraak in deze zaak.

Gerelateerde artikelenMogelijk weer Nederlands rechtshulpverzoek in geldzendingszaakCOMMENTAAR: Mysterie rond geldzendingSuriname eist geconfisqueerd geld terugBanken en cambio's verdacht van witwassen 75.5 miljoen euro'Bankenkwestie met Nederland politiek aanpakken'

(bron: dwtonline.com)