Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen via rechtszaak

0
0

Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen via rechtszaak 1

Gepensioneerden Suralco krijgen meer pensioen via rechtszaak

05/11/2019 10:06


Ivan Cairo

Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO –
Suralco moet bijna een derde meer aan pensioen uitkeren aan zijn gepensioneerde medewerkers. Dat heeft de kortgedingrechter beslist, bevestigt advocaat Joan Nibte tegenover de Ware Tijd. Namens bijna vierhonderd gepensioneerde Suralco-arbeiders spande zij een rechtszaak aan tegen de maatschappij en het Suralco Pensioenfonds.

Haar cliënten waren het oneens met de hoogte van het pensioen
dat zij in Surinaamse dollars uitgekeerd kregen, omdat dit ondanks
de waardedaling van de Surinaamse munt de afgelopen jaren niet werd
aangepast. Het gaat om ex-Suralconiërs of hun weduwen of weduwnaars
die hun uitkering in Suriname ontvangen.

Al enige jaren ontvangen ze, uitgedrukt in Surinaamse valuta,
veel minder dan hun ex-collega's die hun pensioen in het buitenland
ontvangen. De pensioeninhoudingen vonden in US dollar plaats, de
uitkeringen daarvan eveneens, maar de uitbetaling gebeurde in
Surinaamse valuta.

Het was gebruikelijk dat naarmate de wisselkoers voor de US
dollar omhoogging, ook het uit te keren bedrag naar boven werd
bijgesteld. "Tot 18 november 2015 kregen verzoekers ook bij de
stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van
de Surinaamse dollar het equivalent van het pensioen dat werd
uitgekeerd aan de gepensioneerden metnon-resident-status", voerde

"De pensioenuitkeringen van verzoekers werden namelijk bij elke
stijging van de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van
de Surinaamse munteenheid, zodanig aangepast, zij het steeds met
enige vertraging", aldus de advocaat. De laatste aanpassing van de
pensioenuitkeringen van verzoekers heeft plaatsgevonden in
2011.

De Paranam Werknemersbond en een actiegroep die de
gepensioneerden hadden opgericht probeerden via overleg met Suralco
de aanpassing van de uitkeringen te bereiken, maar de maatschappij
weigerde. Ten einde raad spanden zij een kort geding aan tegen het
bauxietbedrijf en het in Amerika gevestigde Suralco
Pensioenfonds.

Een deel van gepensioneerden moet, zoals tijdens het kort geding
naar voren kwam, rondkomen met een pensioen van minder dan SRD 300
per maand, overeenkomend met ongeveer 40,65 US dollar. Anderen
zelfs met minder dan SRD 200, oftewel 27,10 US dollar, aangevuld
met een AOV-uitkering van SRD 525.

"Het is schandelijk dat deze eens trotse Suralconiërs die noeste
arbeid hebben verricht en dus recht hebben op een menswaardige
pensioenuitkering, in armoede moeten leven", voerde Nibte aan. De
kortgedingrechter veroordeelde Suralco om aan de eisers als
voorschot te betalen een correctie van 30 procent op het door hen
te ontvangen pensioen vanaf 1 november 2015.

Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, wat inhoudt dat indien
Suralco in hoger beroep gaat, toch alvast de verhoging met
terugwerkende kracht moet worden uitbetaald. De rechter verklaarde
de gepensioneerden niet-ontvankelijk in hun vordering tegen het
Suralco Pensioenfonds.

Gerelateerde artikelenCOMMENTAAR: Tekorten financierenSuralco schoont bestand pensioengerechtigden opCOMMENTAAR: Transparantie en Artikel IV-missie'Regering wil US$ 500 miljoen lenen; stuwdam is onderpand'‘Ik werk volgens de wet’

(bron: dwtonline.com)