Ferrier: ‘We strijden tegen demonen’

0
2

Ferrier: ‘We strijden tegen demonen’ 1

Ferrier: ‘We strijden tegen demonen’

05/11/2019 15:47


Merredith Bruce

De bemoedigingsdienst in de Centrumkerk.
Foto: dWT

PARAMARIBO –
De zelfdodingen van leerlingen van de Hendrikschool hebben volgens Onderwijsminister Lilian Ferrier een dieperliggende oorzaak. Nadat twee leerlingen eind vorig jaar op twee afzonderlijke momenten buiten de school de hand aan zichzelf sloegen, was het vrijdag weer raak toen een leerling zichzelf in de gymzaal ophing.

Behalve sociale en emotionele problemen, spelen volgens de
minister ook andere zaken een rol. "We strijden tegen demonen", zei
ze maandag in gesprek met journalisten. Zaterdag heeft het
ministerie op verzoek van leerkrachten een gebedsdienst gehouden op

Ferrier: "We hebben gebeden en de plek waar het kind zich heeft
opgehangen, gereinigd. De geest van zelfmoord en alles wat met dood
te maken heeft hebben we verjaagd en gebonden in de naam van
Jezus." De bewindsvrouw die zelf christen is, is ervan overtuigd
dat dit probleem een christelijke aanpak behoeft.

Ze zegt dat de rust nu teruggekeerd is op de school, maar deze
kan wat haar betreft alleen blijvend zijn als er geloof is in de
kracht van God. "Het christelijk geloof leert ons dat Jezus is
gestorven en begraven, maar weer is opgestaan met de sleutels van
het dodenrijk, dus de dood mag ons geen angst aanjagen. Op geen

Op een vraag van de Ware Tijd hoe zij omgaat met de
diverse religieuze stromingen zegt Ferrier: "Respect voor alle
stromingen, maar wel bewust weten wat en wie we aanroepen en
wanneer." De minister heeft het leerkrachtenteam, de leerlingen en
hun ouders niet alleen geestelijk bemoedigd, maar ook op ander
gebied.

Ze merkt vanuit haar psychologische achtergrond dat de
communicatie tussen ouders en adolescenten (10-19 jaar) heel vaak
verstoord is. Situaties in de thuisomgeving en maatschappelijk
hebben een heel grote impact, wat het belangrijk maakt dat ouders
behalve over schoolzaken ook op een andere manier aandacht tonen
voor hun kinderen. "Deze macht van zelfmoord roept haat en
verwijdering op. Laat kinderen weten dat je van ze houdt en dat je
er voor ze bent."

Dit is volgens haar ook weggelegd voor leerkrachten. Ferrier
merkt op dat bewust en onbewust onheil wordt afgeroepen over het
land. Als voorbeeld noemt ze de viering van Halloween die naar
verluidt een heidense oorsprong heeft. "We zijn ons niet bewust van
wat we allemaal over het land neerhalen, maar we zingen 'God
verheff' ons heerlijk land'. Waarmee zijn we bezig?"

De minister heeft de Hendrikschool maandag weer bezocht toen een
leerling in trance raakte. Niet lang daarna gingen leerkrachten en
leerlingen naar de Centrumkerk op steenworp van de school, voor een
bemoedigingsdienst in aanwezigheid van de bewindsvrouw. Ook de
moeder van Iraisha Comvalius, het meisje dat zelf het moment van
haar dood heeft bepaald, was erbij.

Gerelateerde artikelenLeerling Hendrikschool verhangt zich op schoolNieuwe poging om nationaal suïcidepreventieplan te schrijvenCOMMENTAAR: Zelfdoding‘Aandacht voor aanpak zelfmoord miniem’Vereniging waarschuwt voor onbevoegde psychologen

(bron: dwtonline.com)