Essed: hoofdverdachte Bouterse zelf schuldig aan lange duur 8-decemberstrafproces

0
2

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden in het 8-decemberstrafproces, is het er niet mee eens dat de strafzaak moet worden beëindigd omdat het vonnis te lang op zich laat wachten. Tegenover Suriname Herald geeft Essed aan het er wel mee eens te zijn dat het proces te lang duurt en wel 19 jaar lang want het proces is in 2000 gestart. Essed legt uit dat de lange duur van 19 jaar voor de volle 100 procent te wijten is aan de hoofdverdachte Desi Bouterse zelf. “Als het aan jou gelegen heeft dat het proces zo lang heeft geduurd, kan je geen beroep doen op het feit dat het zo lang geduurd heeft”, zegt Essed.

Advocaat Irvin Kanhai, heeft vandaag aan het Hof van Justitie (HvJ) het verzoek gedaan om de strafzaak tegen zijn cliënt Bouterse te beëindigen en wel zonder oplegging van een straf of maatregel. “Hoe eerder een vonnis komt des te beter”, zegt Essed. Maar hij benadrukt dat dit voor de tegenpartij geen reden moet zijn om te eisen dat het proces beëindigd moet worden.

Op juridische gronden moet volgens Essed het verzoek worden afgewezen. Hij geeft aan dat men niet bij een lopende zaak, die bij de krijgsraad ligt, kan aankloppen bij het HvJ om die te beëindigen. Hij kent geen bepaling in het Wetboek van Strafvordering die de mogelijkheid opent om op basis daarvan een dergelijk verzoek te doen. Verzoeken van gelijke strekking zijn eerder door Kanhai voor andere cliënten gedaan. Essed geeft aan dat deze verzoeken iedere keer werden afgewezen door het HvJ. De advocaat is zich ervan bewust dat eenieder het vonnis afwacht. Echter, mag dat geen reden zijn waarom het strafproces beëindigd zou moeten worden.

Essed voert verder aan dat iedereen het recht heeft om een verzoek in te dienen bij het HvJ. Hij concludeert hiermee dat de hoofdverdachte de jurisdictie van de Surinaamse rechterlijke macht om recht te spreken in de zaak van de 8 decembermoorden wel erkent. Personen uit zijn directe omgeving hebben vaker beweerd dat de rechtsmacht van Suriname niet wordt erkend en dat er sprake zou zijn van een illegaal proces. Deze bewering wordt met het indienen van een verzoek niet door de hoofdverdachte ondersteund, merkt Essed op. “Dat is iets positief”, zegt hij.

Essed geeft verder aan dat het hoogtijd is voor het uitspreken van een vonnis in het 8-decemberstrafproces. Tot midden december kan het worden uitgesproken als er voor dit jaar nog een uitspraak komt in deze zaak, aldus de advocaat van de nabestaanden.

Vishmohanie Thomas

(bron: srherald.com)