Eerste masterclass kinderdialyse succesvol

0
2

Eerste masterclass kinderdialyse succesvol 1

Eerste masterclass kinderdialyse succesvol

08/11/2019 10:25


Aidy Pinas-Agodeba

Foto: Pinterest.com

PARAMARIBO –
“Ik heb heel veel geleerd. Ik hoop dat ik dit alles kan toepassen in de praktijk. Ik wil aan mijn collega’s meegeven om wat we hier geleerd hebben, vooral over het onderwerp vochtbalans, mee te nemen”, zegt Simone Lieveld, verpleegkundige op de kinderafdeling van het Diakonessenhuis, trots aan het einde van de zesdaagse masterclass kinderdialyse.

Ze gaat ervan uit dat de participanten met de vaardigheden die
ze hebben bijgeleerd in staat zullen zijn om klinisch te redeneren,
maar ook dat ze precies kunnen weten waar het om gaat voor wat
betreft het lezen van labresultaten. In totaal hebben 34
verpleegkundigen en een kinderarts in opleiding deelgenomen aan de
cursus. Alle deelnemers hebben van de trainers een certificaat
gekregen en het ligt in de bedoeling om volgend jaar opnieuw een
masterclass te draaien voor deze groep.

Werner Keenswijk, kinderarts-nefroloog in het Diakonessenhuis,
is als trekker van dit project ingenomen met het resultaat. Hij zit
al twee jaar bij deze instelling en heeft vanaf het begin de enorme
nood gezien aan verpleegkundigen die zodanig zijn opgeleid dat ze
hun patiënten adequaat kunnen behandelen. De specialist is belast
met het behandelen van kinderen met nierproblemen en in het
uiterste geval kinderen die moeten dialyseren.

"Het doel van de cursus was, om de algemeen verpleegkundige de
basisprincipes van kinderdialyse aan te leren. Verder was het ook
de bedoeling om hen te leren hoe om te gaan met kinderen die een
nierfunctieprobleem hebben." Kinderdialyse is volgens hem heel
ingrijpend. Het is op dit moment nog heel slecht ontwikkeld en
hierin moet er verandering komen.

"We willen dat doen en daarvoor moeten we ervoor zorgen dat we
ten eerste de expertise hebben. We hebben een programma nodig en
apparatuur dat specifiek gericht is op de doelgroep. Jaarlijks
zitten we met zo'n 15 tot 25 kinderen die zich aanbieden voor
dialyse", laat hij weten. Kinderen moeten een eigen dialyse-centrum
hebben. Hij hoopt dat het Diakonessenhuis dit volgend jaar waar kan
maken. Momenteel vindt de dialyse plaats op de centra die er zijn,
waar in feite volwassenen worden gedialyseerd. "Dit moet gauw gaan
veranderen."

Gerelateerde artikelen‘Aantal nierpatiënten groeit’COMMENTAAR: Machtige zorgverzekeraars‘Dialysecentra lenen van elkaar om te kunnen overleven’Surinamers doneren niet graag nierNier verwijderd via kijkoperatie

(bron: dwtonline.com)