DRUKTE VAN JEWELSTE

0
6

DRUKTE VAN JEWELSTE 1

Ex-minister Jennifer van Dijk-Silos is behalve voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, OKB, nu ook nog de coördinator van het projectmanagementteam dat belast is met de uitvoering van  de Nationale Risk Assessment, NRA. Zowel de verkiezingen als het rapport dienen in bijkans 11 maanden in kannen en kruiken te zijn. Neemt zij niet te veel hooi op haar vork? Waarom is er geen plaats gemaakt voor iemand anders? Of is er niemand die haar kan vervangen? Heeft de regering geen kader in huis? Van Dijk-Silos zou zich moeten concentreren op een van de zaken en niet op beide. Het gaat om twee zwaarwichtige zaken: Suriname moet verzekerd zijn van een goede voorbereiding van de verkiezingen en Suriname moet voorkomen dat het geblacklist wordt. Het OKB is ingesteld in 1977 en vervult een belangrijke rol als toezichthouder op de verkiezingen. In dit instituut hebben zitting politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee. Ook het bedrijfsleven en de vakbeweging zijn vertegenwoordigd in dit instituut. Een drukte van jewelste voor Van Dijk-Silos. Het is de vierde keer dat zij voorzitter is van het OKB, dus zij is geheel vertrouwd met het werk. Maar nu zij ook coὅrdinator NRA is, rijst toch de vraag als de regering een dusdanig gebrek aan kader heeft, dat één peroon twee belangrijke functies moet vervullen. Alle ogen zijn gericht op de komende verkiezingen, vooral nu de elektronische ID-kaarten zijn geïntroduceerd. Politici hebben hun bezorgdheid uitgesproken, omdat er nu al problemen met de e-ID-kaarten blijken te zijn.

(bron: dagbladdewest.com)