Cultuur en GMD oriënteren zich bij vindplaats scherven

0
2

24 Oct, 18:54

Een aardewerkscherf op een berg zand te Alliance.

Een delegatie van vertegenwoordigers van het Directoraat Cultuur (Johan Roozer, Irene Meulenberg en Stephen Fokké) en de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (Winston Plet, Andy Emanuelson en Maikel Possé) hebben een inspectiebezoek aan de schelprits achter Alliance. Aanleiding voor het inspectiebezoek was de ontdekking op 13 oktober van enkele aardewerkscherven in een berg schelpen naast de citrussteiger van Alliance. De schelpen bleken naderhand afkomstig te zijn van de schelpconcessie van Laurence Soeleman die eerder op Motkreek een schelpconcessie heeft verkregen. De delegatie werd op Alliance opgewacht door Soeleman die voor het transport naar zijn concessie zorg droeg. De groep kreeg ook de logistieke ondersteuning en begeleiding van de Maritieme Politie. Onderweg werd gestopt bij een oude schelpafgraving waar op diverse plekken pre-Columbiaanse aardewerkscherven werden ontdekt, terwijl ook op de iets verder gelegen schelpconcessie van Soeleman verschillende aardewerkscherven zijn tegengekomen. Deze nieuwe archeologische vindplaats op de schelprits achter Alliance is het zoveelste bewijs dat inheemsen op de hoger gelegen schelpritsen in onze kustvlakte hebben gewoond. Deze vondst maakt andermaal duidelijk dat  het noodzakelijk is om de archeologische richtlijnen en het vergunningenstelsel op korte termijn af te kondigen en dat archeologisch vooronderzoek verricht moet worden alvorens tot uitgifte van concessies over te gaan. Daarnaast is de vondst een toevoeging aan de pre-Columbiaanse geschiedenis van dit gebied daar er relatief weinig bekend is. Nader onderzoek van de aardewerkscherven door archeologe Irene Meulenberg van de Archeologische Dienst zal uitwijzen wat de relatieve ouderdom is. Vooralsnog is onduidelijk of het hier betreft om losse vondsten dan wel een nederzetting gezien het terrein al eerder verstoord werd voordat het als concessie werd uitgegeven.  Na afloop van het bezoek werd op Alliance een korte briefing door Meulenberg gehouden, waarbij de eerste bevindingen aan Soeleman werden medegedeeld. Hij zegde zijn volledige ondersteuning toe aan verder archeologisch onderzoek op zijn concessie. 

(bron: starnieuws.com)