Corruptie ernstige bedreiging voor stabiliteit

0
2

Corruptie ernstige bedreiging voor stabiliteit 1

Corruptie ernstige bedreiging voor stabiliteit

10/11/2019 01:17


Wilfred Leeuwin

Aanwezigen luisteren aandachtig naar Haydee Olinger, die voor het bedrijfsleven en de vereniging van Economisten in Suriname een lezing hield over onder meer corruptie en steekpenningen.
Foto: Stefano Tull

PARAMARIBO –
Ambassadeur Karen Williams van de Verenigde Staten, wijst er op dat corruptie een ernstige aantasting is en bedreiging vormt voor het imago van landen, ondernemingen, bedrijven en financiële sectoren. Tijdens een lezing in hotel Marriot, wees zij er op dat gerenommeerde internationale investeerders steeds meer op zoek gaan naar stabiele markten en partners.

Vooral Amerikaanse bedrijven die zich strikt moeten houden aan
de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), vermijden zaken te doen in
landden die berucht zijn om corruptie. Mensen met lakse ethische
praktijken worden vermeden. De ambassadeur sprak inleidend op een
lezing van Haydee Olinger een Amerikaanse adviseur van het in New

die op bezoek is in Suriname, helpt Amerikaanse bedrijven bij hun
pogingen nieuwe markten in Europa, Azië en Latijns-Amerika te
betreden.

Donderdag heeft zij voor genodigden van het bedrijfsleven en de
vereniging van Economisten in Suriname een lezing gehouden over
corruptie, steekpenningen, wat onder de FCPA, wordt verstaan en de
juridische reikwijdte van dit anticorruptie systeem. Ambassadeur
Williams zegt te hopen dat met de lezing, die overigens ook is
gegeven aan anderen zoals het bankwezen in Suriname, kennis wordt
vergaard om te blijven werken met de Verenigde Staten om corruptie
te bestrijden en te helpen bij het ontwikkelen van een meer
welvarende Suriname en zelfs steviger Amerikaans – Surinaamse
economische banden.

De Amerikaanse diplomaat waarschuwt dat werken met onethische
bedrijven of investeerders uit landen die corruptie aanmoedigen een
ticket kan zijn voor een ramp met verborgen kosten die de
samenleving schaden en economische vrijheid vernietigen. Watergate
De Foreign Corrupt Practices Act maakt het illegaal voor
particulieren, bedrijven of derden met activiteiten in de Verenigde
Staten om betalingen (steekpenningen) aan te bieden aan
overheidsfunctionarissen om zaken veilig te stellen of te
behouden.

Om aansprakelijk te worden gesteld, moet het ministerie van
Justitie vaststellen of de omkoping opzettelijk was. De FCPA werd
ingesteld in 1977 na het Watergateschandaal. Uit een onderzoek
bleek dat meer dan vierhonderd bedrijven betrokken waren bij het
omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen om zaken veilig
te stellen. Bedrijven vervalsten ook documenten om steekpenningen

Gerelateerde artikelen‘Bedrijfsleven kan bijdragen aan terugdringen corruptie’

(bron: dwtonline.com)