Concentratie kwik bij vrouwen binnenland zorgwekkend

0
16

Voorlopige resultaten van het onderzoek Caribbean Consortium for Research in Environment Health en Nickerie Cohort, in Suriname bekend als het Meki Tamara project, hebben uitgewezen dat het kwikgehalte in het haar en in het bloed het hoogst zijn bij vrouwen in het binnenland en lager bij vrouwen in Nickerie en in Paramaribo.
Maureen Lichtveld, professor aan de Tu-lane University te New Orleans in de Ve-renigde Staten van Amerika, die het onderzoek leidt, zegt dat de kwikconcentraties die gemeten zijn bij de vrouwen in het binnenland, een zorgwekkend punt hebben bereikt. Het onderzoek houdt in dat in het hele land 1000 zwangere vrouwen worden onderzocht waarvan 200 in Nickerie, 200 in het binnenland en 600 in Paramaribo. Lichtveld hoopt dat er evenveel baby’s on-derzocht kunnen worden, omdat soms een aantal moeders een niet-levende baby ba-ren. Die vrouwen vallen uit het onderzoek. Voor Nickerie zijn van de 200 zwangere vrouwen die onderzocht worden, er nu al 153 levend geboren baby’s en die worden reeds gevolgd terwijl de rest van de vrouwen nog zwanger is. “Maar we kunnen nog niet veel zeggen zonder dat we naar de hersenontwikkeling van het kind hebben gekeken”, licht de wetenschapper toe. Verder heeft het onderzoek uitgewezen, dat de blootstelling aan pesticiden in Nickerie erg hoog is. Dit is ook het geval in Paramaribo. Het effect dat dit heeft op het kind, is nog niet vastgesteld, omdat er elk jaar testen gedaan moeten worden. “We zijn net begonnen met de eerste testen en daarvan hebben wij de resultaten nog niet.’’ Lichtveld is het onderzoek vijf jaar geleden gestart samen met het Acade-misch Ziekenhuis Paramaribo, het Scien-tific Research Centre Suriname en de An-ton de Kom Universiteit van Suriname, naar wat de blootstelling is van pesticides, kwik, lood en een aantal andere metalen en pesticiden op zwangere vrouwen in Suriname. “Dit onderzoek wordt verricht, omdat wij ons zorgen maken wat de effecten zijn op de hersenontwikkeling van het pasgeboren kind, vandaar dat heel vroeg begonnen wordt met het onderzoek op vrouwen die reeds in het eerste trimester van hun zwangerschap worden gerekruteerd. Het onderzoek is nu in het vijfde en laatste jaar en besloten is de gegevens die er al zijn, te delen met de gemeenschap. Dat is zondagmorgen gebeurd in het Burger Informatie Centrum Nickerie waar Lichtveld een presentatie heeft gehouden voor medici, gezondheidswerkers en de pers. Het is volgens haar belangrijk dat de baby’s nog drie jaar worden gevolgd na de geboorte.

(bron: dagbladdewest.com)