COMMENTAAR: Toezicht ouderenzorg

0
1

COMMENTAAR: Toezicht ouderenzorg

20/02/2020 12:00

HET SCHORT AAN afdoende toezicht bij de zorg voor ouderen. Dit kwam maandag naar voren tijdens een seminar. Vooral in de thuiszorg zijn veel misstanden en lijken Jan en alleman ingezet te kunnen worden. Dat kan soms dramatische gevolgen hebben. Aanleiding voor het seminar was de dramatische dood in augustus van de bejaarde Alphons Engelhart, voor wie thuiszorg was ingehuurd. Hij was gevallen en liep een barstwond aan het hoofd op. De zorgverlener reageerde niet adequaat en de man overleed.

Achteraf bleek dat de zorgverlener een oud-junkie is die als
bouwvakker had gewerkt, maar geen ervaring in de zorg heeft. De
familie die haar beklag wilde doen werd daarna van het kastje naar
de muur gestuurd. Pas na maanden werd de vergunning van het
zorgverlenende bedrijf ingetrokken. Van de politie, waar aangifte
is gedaan tegen de instelling, heeft ze tot op de dag van vandaag
niets gehoord.

Dit geval staat niet op zich. Regelmatig komen misstanden in de
zorg naar buiten. Niet alleen in de thuiszorg maar ook bij
bejaardencentra. Terwijl je zou mogen verwachten dat we met liefde
omgaan met onze ouderen, die zich hun leven lang hebben ingezet
voor de samenleving en nu van hun welverdiende rust moeten kunnen
genieten.

Dat dit niet altijd gebeurt, is tenhemelschreiend. Nu is er in
onze bejaardencentra wel enigszins controle van hogerhand en is het
personeel over het algemeen gekwalificeerd. Desondanks gaat het wel
eens mis, maar dat heeft andere oorzaken en vooral te maken met het

Echter, in de thuiszorg is die controle er niet of nauwelijks.
En door de toenemende vergrijzing van de bevolking, waarbij de
familie een geliefde vaak niet in een instelling wil 'wegstoppen',
schieten thuiszorginstellingen als paddenstoelen uit de grond. Maar
ook hier geldt dat ze met gekwalificeerd personeel moeten werken om
optimale zorg te verlenen. Helaas, dat gebeurt niet altijd en
oudjes worden overgeleverd aan bedrijven die geld verdienen op de
eerste plaats zetten; het welzijn van de cliënten is van

Er zal daarom opgetreden moeten worden om verdere wildgroei te
voorkomen en om er vooral voor te zorgen dat zich geen nieuwe
dramatische gevallen voordoen, zoals die van Alphons Engelhart. Dus
ook binnen de thuiszorg zullen er strakke wettelijke voorwaarden
moeten worden opgesteld, waardoor onze bejaarden in de toekomst met
een gerust hart kunnen worden overgelaten aan de zorg van een
ander.

Gerelateerde artikelenSeminar legt falend toezicht in ouderenzorg blootArya Dewaker bouwt seniorenopvangcentrumAanmelding opvanginstellingen bij Sozavo laat te wensen overSozavo versterkt opvanginstellingen'Ik zit te duimen dat het opvanghuis niet sluit'

(bron: dwtonline.com)