COMMENTAAR: Noodzaak persofficier

0
169

COMMENTAAR: Noodzaak persofficier

25/07/2019 12:00

HET AMERIKAANSE BEDRIJF Mead Johnson Nutrition, producent van Enfamil-babyvoeding, heeft dinsdag een grote partij van dit product laten vernietigen in Suriname. Dit in de nasleep van het fraudeonderzoek in de VS waarin de Surinamers Raoul Doekhie en zijn partner Sherida Nabi zijn betrokken. Het tweetal is door de Amerikaanse justitie aangeklaagd omdat ze via hun bedrijf, Tropical Marketing and Distribution, het product in de VS kochten met als doel dit te exporteren. Echter zouden zij in samenwerking met derden een deel van hun inkopen via sluipwegen en tegen de wettelijke regels in op de Amerikaanse markt hebben afgezet en grote winsten hebben opgestreken.

Een deel van de lading vond wel zijn weg naar het buitenland,
Suriname in dit geval. Hier werd het geïmporteerd door Tropical
Trade and Industries, zusteronderneming van het exportbedrijf.
Onder het toeziend oog van de gerechtsdeurwaarder zijn dinsdag ruim
150.000 blikken babyvoeding afgevoerd en vernietigd. De
procureur-generaal had toestemming daarvoor verleend, omdat de
fabrikant had verklaard dat de kwaliteit van de partij niet langer
gegarandeerd zou zijn. Op de blikken staat dat die tenminste
houdbaar zijn tot 2020. Het product zou volgens de fabrikant niet
goed zijn opgeslagen waardoor de kwaliteit niet langer kon worden
gegarandeerd.

Naar verluidt zou volgens de bevoegde deskundige van de overheid
wat betreft voedselveiligheid niets mis zijn met de kwaliteit van
de babyvoeding. Al bij aanvang va het fraudeonderzoek in de VS
wildde Mead Johnson dat de lading werd vernietigd. Omdat die door
de importeur werd geweigerd werd het Openbaar Ministerie (OM)
ingeschakeld. De vraag rijst terecht waarom het OM de Amerikaanse
fabrikant niet heeft opgedragen zijn 'rommel' uit Suriname af te
voeren en elders te vernietigen. Internationaal is gangbaar dat
wanneer producenten de kwaliteit of veiligheid van hun product,
waaronder levensmiddelen, niet kunnen garanderen er een
terugroepactie, een zogenoemde recall op gang wordt gebracht.

Recentelijk zagen we dat bij de bloeddrukmedicijnen uit
Nederland. Waarom was er geen recall, maar een vernietiging? Welke
belangen zijn afgewogen in deze case? Was het belang van de
fabrikant groter dan het Surinaamse als in ogenschouw wordt genomen
dat mede door de perikelen rond deze lading een schaarste aan
babyvoeding dreigde te ontstaan? Is het nationaal belang voldoende
afgewogen door het OM, of is enkel gekeken naar de letter van de
wet?

Op deze vragen kan alleen het Openbaar Ministerie antwoord
geven. Helaas laat het Openbaar Ministerie het wat communicatie met
de samenleving betreft nog altijd schromelijk afweten. Op talrijke
gebieden doen zich in het land zaken voor waar het Openbaar
Ministerie bij betrokken is, zaken waarover het parket nadere
uitleg of informatie aan de burgerij zou horen te verschaffen.
Echter gebeurt dat niet, los van een enkele keer dat de
procureur-generaal of een ander lid van het OM ergens een inleiding
over een bepaald onderwerp verzorgt en daar wat mededelingen doet.
In andere landen is een persofficier de normaalste zaak van de
wereld.

Het regelmatig uitgeven van persberichten over ontwikkelingen,
zoals aanhoudingen, voorgeleidingen en berechtingen, gebeurt daar
regelmatig, soms zelfs dagelijks. Alleen in Suriname schijnt het
Openbaar Ministerie dat niet te beseffen. Het is de hoogste tijd
dat de justitiële instituten op het stuk van informatievoorziening
naar de maatschappij waarin ze functioneren, beter voor de dag
komen. Dat zaken zoals rechtszittingen openbaar zijn is nog geen
bewijs van goede communicatie tussen de rechterlijke macht
inclusief het Openbaar Ministerie enerzijds en de samenleving
anderzijds. Immers, niet alle zaken spelen zich af in de
rechtszaal.

Gerelateerde artikelenAmerikaanse fabrikant laat enorme partij babyvoeding vernietigenImporteur ontkent verband babymelkstop met strafzaak VS‘Wij hebben het pas dinsdag vernomen’

(bron: dwtonline.com)