COMMENTAAR: Kindernierdialyse

0
2

COMMENTAAR: Kindernierdialyse 1

COMMENTAAR: Kindernierdialyse

09/11/2019 12:00

IN HET DIAKONESSENHUIS is recent een masterclass gehouden om de kennis van verpleegkundigen en belangstellenden uit de medische wereld bij te schaven op het gebied van kinderdialyse. Een deelgebied binnen de gezondheidssector, dat onderbelicht en ook onderontwikkeld is in Suriname.

Kinderarts-nefroloog Werner Keenswijk maakt zich sterk om dat te
veranderen. Volgens hem zijn er jaarlijks vijftien tot 25 kinderen
die gedialyseerd moeten worden. Deze worden nu geholpen in
nierdialysecentra die voor volwassenen bestemd zijn. Maar dat zou
anders moeten, vindt Keenswijk. Hoewel het allemaal heel bevlogen
klinkt en elke aandoening aangepakt dient te worden is onze kleine
bevolking nog steeds een van de grootste problemen om topzorg te
bieden aan iedereen.

Met vijftien tot 25 kinderen die per jaar gedialyseerd en
behandeld moeten worden voor nierfalen is het niet rendabel een
centrum op te zetten. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo
bijvoorbeeld heeft zich lange tijd geprofileerd als dé plek waar
topzorg geboden werd. De planning was om ook ervoor te zorgen de
faciliteiten zodanig op te zetten en te promoten dat meer patiënten
vanuit de regio naar Suriname zouden komen om gebruik te maken
daarvan.

Helaas is niet duidelijk of dat plan doorgaat. Het zit namelijk
zo: topzorg verlenen aan de lokale gemeenschap loopt niet goed,
vanwege het feit dat de basiszorgverzekering geen topzorg
financiert en veel mensen het geld niet hebben om daarvoor contant
te betalen. Er valt dus weinig aan te verdienen. Het klinkt hard
maar sinds de overheid de financiering van de gezondheidszorg heeft
uitbesteed, is uw gezondheid een keiharde zakelijke onderhandeling
tussen de verzekeraar, de dienstverleners en de patiënten.

Het lijkt alsof met maar 25 patiënten per jaar hetzelfde lot het
kinderdialysecentrum zal treffen. Toch ziet Keenswijk mogelijkheden
voor een duurzaam voortbestaan van zo een centrum. Dat haalt hij
uit de constatering dat er in onze buurlanden Frans-Guyana en
Guyana ook geen dialysecentra bestaan voor kinderen. Het centrum
waar hij dus vurig voor pleit en dat zou komen in het
Diakonessenhuis, zou dienen als een Regional Centre for
Excellence.

Indien deze schaalvergroting gelijk meegenomen wordt bij de
prognose van hoe succesvol zo een centrum zou kunnen zijn in
Suriname, dan zou dat inderdaad een beter uitgangspunt zijn. Zeker
daar we weten dat chronische ziektes zoals diabetes, die vaak
ervoor zorgt dat volwassenen en ook kinderen last krijgen van
nierfalen, aan het toenemen zijn. Toch moet niet nagelaten worden
deze dienstverlening dan flink te promoten, iets dat eigenlijk nog
maar weinig gebeurt in de gezondheidsbranche in Suriname.

Gerelateerde artikelenEerste masterclass kinderdialyse succesvol‘Aantal nierpatiënten groeit’COMMENTAAR: Machtige zorgverzekeraars‘Dialysecentra lenen van elkaar om te kunnen overleven’Surinamers doneren niet graag nier

(bron: dwtonline.com)