COMMENTAAR: Dilemma

0
2

COMMENTAAR: Dilemma

08/11/2019 12:00

ADVOCAAT IRWIN KANHAI en zijn cliënt Desi Bouterse hebben opnieuw bakzeil gehaald in het 8-decemberstrafproces. Het Hof van Justitie bepaalde woensdag dat de ex-legerbevelhebber en huidig president rustig moet afwachten totdat er vonnis wordt gewezen en veegde daarmee het verzoek van Kanhai om het proces direct te stoppen resoluut van tafel. Als reden gaf de advocaat aan dat het proces sinds 29 oktober vorig jaar stilligt en dat krachtens de wet uiterlijk 21 dagen nadat het onderzoek in de rechtszaal is afgesloten een vonnis uitgesproken dient te worden.

Eind 2007 begon het proces, waarbij de verdachten in de kwestie
van de decembermoorden van 1982 zich eindelijk voor de rechter
moesten verantwoorden. Na veelvuldig oponthoud, vooral veroorzaakt
door Bouterse die, toen hij eenmaal president was, het proces
regelmatig maar tevergeefs heeft proberen te dwarsbomen – werden
vorig jaar tegen verdachten die nog in leven zijn, strafeisen
uitgesproken. Tegen sommigen was er onvoldoende bewijs en werd
vrijspraak gevraagd; tegen anderen werden forse celstraffen geëist.
Hoofdverdachte Bouterse moet als het aan de aanklager ligt twintig
jaar de cel in.

Nadat de strafeis was geformuleerd, bestond er bij de
nabestaanden hoop dat de rechters snel uitspraak zouden doen. De
drie kantonrechters die in de Krijgsraad belast zijn met de
behandeling van dit strafproces, werden van april dit jaar tot aan
het reces in augustus zelfs van hun andere reguliere werkzaamheden
ontlast om zich te buigen over de formulering van de uitspraak. Nog
steeds is er echter geen zicht op een vonnis, wat bij velen tot
frustratie leidt.

Maar het is een zeer gevoelige zaak en de rechters staan voor
een levensgroot dilemma. Hoewel ze onafhankelijk opereren, moeten
ze met het oog op de verkiezingen het moment waarop ze vonnis
wijzen zorgvuldig plannen. Als Bouterse vóór 25 mei te horen krijgt
dat hij de cel in moet, zou hij dat tijdens de campagne kunnen
gebruiken om van zichzelf een martelaar te maken, die slachtoffer
is van een door Nederland ingegeven politiek proces.

En dat zou mogelijk ook de verkiezingsuitkomst beïnvloeden.
Daarbovenop, hoe zou de oppositie (lees: met name de VHP) met het
vonnis omgaan? Mogelijk moet na de verkiezing gesproken worden met
de NDP voor het vormen van een eventuele coalitie. Maar is men
daartoe alsnog bereid indien de leider van die partij opnieuw een
veroordeling aan zijn broek heeft?

Komt de uitspraak na 25 mei, dan zal Bouterse in de aanloop naar
de stembusstrijd wellicht zeggen dat de aanklagers niets tegen hem
hebben. Hoe je het ook wendt of keert: wrang genoeg is de kans
groot dat hij als hoofdverdachte vrijwel altijd garen zal spinnen
bij de uitspraak.

Gerelateerde artikelenCOLUMN: Eddy BrumaBouterse moet vonnis rustig afwachtenVerzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

(bron: dwtonline.com)