COLUMN: Leegloop

0
2

COLUMN: Leegloop 1

COLUMN: Leegloop

08/11/2019 14:00


PS

Philomena Bijlhout

Het gaat heel goed met onze Guyanese buren en ik ben er stinkend jaloers op. Yeah man! Het IMF voorspelt voor het volgende jaar de grootste economische groei in de wereld voor dat land. Een jaar geleden had de Chinese kapper waar ik kwam het al in de gaten. Hoewel de zaak het hier heel goed deed, verhuisde ze naar Guyana. She and her whole family gone man!

Een goede vriend die al jaren in de reisbusiness zit, vertelde
dat de prijzen van verblijf in de hotels zijn gestegen sinds de
vondst van olie. "Als wij in Suriname ook olie vinden gebeurt
hetzelfde. Dan komt men massaal uit China, Rusland, maar ook uit
Europa en Amerika om zaken te doen." Me got to see that first
to believe it man. Laten we in ieder geval hopen dat er nu
geen leegloop is van Surinamers die hun kennis en kunde, heil en
zalving ook bij onze westelijke buren zoeken. Wij voorzien sinds
jaren in beroepskrachten die aantrekkelijk zijn voor andere landen.
Men wordt hier opgeleid en daarna is er kennis- en
kapitaalvernietiging door vertrek naar het buitenland.

Neem nou recent de beroepsgroep leerkrachten. Vierhonderd
registraties van personen die naar Nederland willen om er te
werken. Zij voorzien daar in een groot tekort, spreken Nederlands
en niet minder belangrijk, hebben veel ervaring met staken. Kunnen
zich zo aansluiten bij de toekomstige collega's die woensdag
massaal de straat opgingen. Niet voor meer geld hoor. Dat salaris
zit wel goed. Nee, vanwege de te hoge werkdruk en te weinig
leerkrachten. Overigens, het zal voor de Surinamers wel een beetje
wennen zijn. Docenten worden hier aangesproken met mevrouw of
meneer Pieter. Daar is het: "Nou Piet, als je dat nog één keer
doet, plaats ik een filmpje van jou op sociale media." Dat is in
Suriname nu net andersom.

Vorige week filmde een leerling hoe een vader in de klas zijn
zoon rake klappen geeft vanwege spijbelgedrag. De man wil het beste
voor zijn kind maar moet duidelijk worden begeleid hoe zijn zoon te
motiveren. Nu was het: "Mi o naki a ferstan gi yu." De
vader vreest nu pestgedrag van medeleerlingen, het respect en gezag
van docenten is aangetast (door vader) en je kunt je afvragen of de
leerlingen van de school deze plek nog ervaren als een veilige
omgeving. Is het ook rechtvaardig om de leerling af te schrijven
die het voorval heeft gefilmd? Is überhaupt de essentie en
complexiteit van het probleem aangepakt? Wordt de mentale impact op
alle betrokken partijen onderkend?

Met alleen maar bidden op een school waar zich problemen
voordoen, zoals recentelijk Onderwijsminister Ferrier voorstelde
naar aanleiding van de zelfdoding van een leerling, komt er geen
verandering. Ontwikkel visie en duurzaam hulpverleningsbeleid dat
ook op langere termijn effectief is. Daar moest ik aan denken toen
ik toevallig een beleidsstuk las over de succesvolle
jeugdondersteuning op middelbare scholen in Midden-Holland voor wat
betreft de vroege signalering van problemen bij leerlingen.

Kenmerkend voor het project is de laagdrempeligheid,
effectiviteit op langere termijn en het hoge rendement. Op elke
school is een hulpverlener die meerdere hulpverleningsorganisaties
vertegenwoordigt. Op verzoek van de school krijgt een leerling
hulp. Maar als het nodig is, gaat er ook hulp naar het netwerk om
de leerling (ouders en overige leerlingen) en de school (mentoren
en docenten).

Er zijn in een vroeg stadium trainingen, groepsinterventies en
individuele trajecten zoals depressiepreventie, agressie
regulatietraining, gedeeld verdriet, rouw, weerbaarheid, het
puberbrein, pesten, enzovoorts. Maar ja. In Suriname moni no
de. Toch zal er meer moeten gebeuren, want God zegt: bid maar
werk ook.

Een troostrijke gedachte is dat als we in 2020 eindelijk olie
vinden, al onze beroepskrachten mogelijk massaal terugkomen. En dat
de leegloop een hoger doel diende en men zich heeft kunnen
verrijken met meer progressieve inzichten die gericht zijn op de
moderniteit en duurzaamheid.

bijlhoutdwt@hotmail.com

Gerelateerde artikelenGuyana in december olieproducentInitiatiefnemer Guyanees megaproject fraudeurAannemers mogen participeren aan gigantisch Guyanees bouwprojectRegio wakkergeschud door olievondsten in GuyanaTullow en ExxonMobil doen opnieuw grote olievondst in Guyana

(bron: dwtonline.com)