COLUMN: Eddy Bruma

0
1

COLUMN: Eddy Bruma 1

COLUMN: Eddy Bruma

07/11/2019 14:00


Pokay Tongo

Stuart Rahan

Het is vandaag negentien jaar en een dag geleden dat Eduard Johan Bruma bezweek aan een moordaanslag. In de samenleving was hij bekend als Eddy Bruma of ‘meester’. Drie weken daarvoor was de advocaat op zijn achterhoofd geslagen met een zwaar voorwerp. Dat gebeurde op de oprit van zijn woning aan de Gravenstraat. Zijn schedel was gebarsten en als gevolg daarvan lag hij in de weken daarna in coma. De moordenaar is nooit gepakt.

Eddy Bruma (Partij Nationalistische Republiek) was vooral bekend
als de nationalistische politicus die als één van de eersten
openlijk voor de Surinaamse onafhankelijkheid streed. Nog vóór
Henck Arron (Nationale Partij Suriname), die uiteindelijk de
onafhankelijkheid cadeau kreeg. Er is geen fysieke en/of
ideologische strijd aan voorafgegaan zoals Indonesië, ook een
gewezen Nederlandse kolonie, dat met duizenden levens heeft moeten
bevechten. Voor Eddy Bruma was zo'n strijd niet ondenkbaar gezien
de uitbuiting en vele onafhankelijkheidsgevechten in Zuid-Amerika

De dood van Eddy Bruma is omgeven door mysteries zoals vaker in
Suriname. Humphrey Keerveld, hoofdredacteur van 'de Rode
Surinamer', vermoord in 1981 in Guyana; een groepje jonge Inheemse
mannen dat nooit meer terugkeert van een 'trip' naar West-Suriname
en de 8 Decembermoorden zijn enkele voorbeelden. In het laatste
geval is de verjaring gestuit en hebben de verdachten tot nu
allemaal twintig jaar tegen zich horen eisen. Of het ooit tot een

De dood van Eddy Bruma is nog steeds levendig. Klinkt
paradoxaal, zeker voor familie en vrienden voor wie zijn dood
onwerkelijk is omdat zij die niet kunnen plaatsen. Niet politiek,
maar ook niet in maatschappelijke zin. Eddy Bruma was een politicus
in ruste die als laatste politieke handeling het eerste kabinet na
de militaire coup van 1980 formeerde. Zijn
onafhankelijkheidscompagnon Henck Arron was net door jonge politiek

Kort vóór zijn dood had advocaat Eddy Bruma net een rechtszaak
gewonnen voor zijn cliënt Parbhoe tegen Yokohama in een zaak over
een casino aan de Domineestraat. "Mi kir' en pot' drape gi
y'", riep een mannenstem in het donker naar zijn weduwe die
afkwam op wat zich op de oprit afspeelde. Niet lang daarna zou de
weduwe dezelfde stem herkennen. "Ef' mi ben sabi dat na so wan
bigi man, mi no b'o kir' en." Dit verhaal van weduwe Bruma is
nooit serieus onderzocht door de politie en het OM. Van haar werd
gezegd dat de dood van haar man haar geestelijk zodanig in de war
had gebracht, dat haar omgeving de uitspraken niet serieus

Sinds afgelopen september beweert een hoge militair de opdracht
te hebben van de president om de dood van Eddy Bruma te
onderzoeken. Mr. Bruma moet worden gerehabiliteerd. Wat die
rehabilitatie precies inhoudt, maakte de hoge militair niet
kenbaar. Er is al een straat naar hem vernoemd. Of er een
standbeeld komt of een instituut is ook niet duidelijk. Wat nog
onduidelijker is, is of het onderzoek moet leiden tot de arrestatie
van de dader. Zou de moordenaar nu gewetenswroeging hebben?

cybersecurity- en informatietechnoloog te zijn en gooide alvast
zijn opdracht 'In opdracht van wie is Eduard Johan Bruma op 6
november 2000 vermoord?' op de besloten pagina 'Dagelijkse
Gebeurtenissen Origineel'. Bruma is niet vermoord op 6 november
2000 maar dat terzijde. In plaats dat zich een serieus
beargumenteerde discussie rondom de intellectuele nationalist
ontspint, is er een ordinaire scheldpartij waar de hoge militair
zich in mee laat sleuren in plaats van te focussen op zijn

Reacties als 'Bruma was een racist' tot aan 'Bruma wilde
schoenen maken van de huiden van Hindostanen' vallen op. "Ik wacht
ook op een antwoord. Dus jullie mond zit vol met schijt", reageert
de hoge militair. Sorry hoor, maar iemand die de nalatenschap van
nationalist Eddy Bruma onderzoekt en dergelijke smerige taal
gebruikt, daarvan zeg ik: 'Je hebt de nalatenschap van Eddy Bruma
niet begrepen dus blijf met je poten af van de man die nooit een
onvertogen woord gebruikte'. 'Wi Eigi Sani', zijn
geesteskind, is misschien vanwege deze veronachtzaming van het
eigene een gruwelijke dood gestorven.

taknangami@live.nl

Gerelateerde artikelenBouterse moet vonnis rustig afwachtenVerzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

(bron: dwtonline.com)