Bouterse moet vonnis rustig afwachten

0
2

Bouterse moet vonnis rustig afwachten

07/11/2019 10:32


Ivan Cairo

Hoofdverdachte, ex-bevelhebber Desi Bouterse, zou in onzekerheid leven volgens zijn advocaat door de lange duur van het 8- decemberproces.
Foto: Stefano Tull

PARAMARIBO –
Ex-bevelhebber Desi Bouterse, nu president van Suriname, dient het vonnis in de strafzaak naar de beruchte Decembermoorden rustig af te wachten. Dat heeft het Hof van Justitie woensdag besloten. Een verzoek van Bouterses advocaat, Irvin Kanhai, om het proces onmiddellijk te stoppen zonder dat er vonnis is gewezen of strafmaatregel wordt opgelegd, werd door het hof afgewezen.

De driekoppige kamer die zich over het verzoek heeft gebogen
bestond uit de kantonrechters Anand Charan en Ingrid Lachitjaran en
krijgsraadslid Justus Hew A Kee. In het verzoekschrift werd
aangevoerd dat het onderzoek ter terechtzitting op 29 oktober vorig

Vanaf dat moment tot nu heeft de Krijgsraad die deze strafzaak
behandelt geen enkele processuele handeling verricht. Door de lange
duur van het proces zou Bouterse in onzekerheid leven. Aangegeven
werd dat krachtens de wet uiterlijk 21 dagen nadat het onderzoek in
de rechtszaal is afgesloten een vonnis uitgesproken dient te
worden, wat nog steeds niet is gebeurd.

Het proces heeft een aantal keer vertraging opgelopen en lag
zelfs een jaar stil mede door juridische en later ook politieke
acties van de hoofdverdachte nadat hij in 2010 tot president van
Suriname werd gekozen. De spraakmakende zaak duurt nu, inclusief
het gerechtelijk vooronderzoek, al negentien jaar. De
strafzittingen begonnen in november 2007 te Boxel.

In december 1982 was Bouterse bevelhebber van het Nationaal
Leger, tevens regeringsleider van Suriname, toen vijftien mannen in
zijn opdracht door militairen van hun bed werden gelicht en later
in Fort Zeelandia werden doodgeschoten. Uit het forensisch
onderzoek is naar voren gekomen dat enkele van de slachtoffers
eerst werden gemarteld of mishandeld voordat ze het genadeschot
kregen.

De hoofdverdachte beweert nimmer opdracht te hebben gegeven de
gevangenen om het leven te brengen. Toen de mannen – tegenstanders
en critici van zijn regering destijds – standrechtelijk werden
geëxecuteerd door een vuurpeloton was hij ook niet in het Fort
aanwezig, beweert Bouterse. Jaren later eiste hij wel de politieke
verantwoordelijkheid op.

Daags nadat de mannen om het leven waren gebracht verklaarde
Bouterse op televisie dat de slachtoffers tijdens een "wilde
vluchtpoging" waren doodgeschoten. Uit getuigenverklaringen tijdens
het vooronderzoek en bij de terechtzitting bleek dat verhaal een
leugen te zijn.

Bouterse is nimmer ter terechtzitting verschenen en liet zich
steeds door zijn advocaat vertegenwoordigen. Door het Openbaar
Ministerie is tegen hem en enkele medeverdachten een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twintig jaar geëist. Voor
enkele verdachten is vrijspraak gevorderd. De strafzaak begon met
ruim 25 verdachten van wie inmiddels enkelen zijn overleden.

De drie kantonrechters die in de Krijgsraad mede belast zijn met
de behandeling van dit strafproces – Cynthia Valstein-Montnor,
Rewita Chatterpal en Suzanne Chu – werden april dit jaar tot aan
het reces in augustus van hun andere reguliere werkzaamheden
ontlast om zich te buigen over de formulering van de uitspraak.

Zij hebben intussen de reguliere taken weer opgepakt en
advocaten vermoeden dat het vonnis zo goed als rond is en mogelijk
nog dit jaar wordt uitgesproken.

Gerelateerde artikelenCOLUMN: Eddy BrumaVerzoek Bouterse om beëindiging strafzaak 'kansloos'

(bron: dwtonline.com)