‘Bouterse heeft belang bij Russische samenwerking’

0
43

De Surinaamse regering is van plan op om verschillende gebieden samen te werken met Rusland. In het weekend heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, een bliksembezoek gebracht aan Suriname. Tijdens dit bezoek is er gesproken over de verschillende mogelijkheden van samenwerking.
NPS-politicus Arnold Kruisland, zegt desgevraagd dat de samenwerking met Rusland niet zomaar op gang wordt gebracht. Hij geeft aan dat president Desiré Boutere, belang heeft bij deze samenwerking. Hij merkt op dat het om wederzijdse belangen gaat van de Russen en Bouterse.
Voor de Russen zal het volgens Kruisland gaan om het opzetten van een basis en de mogelijkheid om vanuit ons land te opereren en voor Bouterse om een safe house, indien de uitspraak in het 8 Decemberstrafproces in zijn nadeel uitvalt.
Kruisland die ook diplomaat is geweest, zegt dat als er een Russische ambassade wordt geopend in ons land, dat voordelen heeft voor Bouterse, omdat het grondgebied van de ambassade dan wordt beschouwd als Russisch grondgebied. “Bouterse kan dan gemakkelijk onderdak zoeken bij deze ambassade”, zegt hij. In het 8 Decemberstrafproces is er twintig jaar celstraf geëist tegen Bouterse. Ook loopt er een internationaal opsporingsbevel tegen hem. Kruisland vertelt dat destijds de Russen op Cuba gestart waren met het opzetten van een rakkettenbasis, maar doordat de Amerikanen deze figuurlijk hebben getorpedeerd, is dit gestopt.
De politicus merkt op dat Rusland op geen enkele gebied interessant is voor Suriname. Hij ziet de komst van Russische hoogwaardigheidsbekleders daarom als een camouflage. Hij vraagt zich af hoeveel studenten naar Rusland vertrekken om te studeren en welke ondernemer in Rusland zou willen investeren. “Wij hebben niets aan Rusland op medisch, agrarisch en wetenschappelijk gebied”, benadrukt Kruisland. Hij merkt op dat de Russen op Surinaams grondgebied dicht bij de Verenigde Staten van Amerika (VS) zijn. De oud-diplomaat waarschuwt voor isolatie van ons land als de betrekkingen met Rusland doorgaan. Hij is van mening dat niet alleen de VS, maar ook de landen in de regio en de Caricom, met een andere bril naar Suriname zullen kijken. Kruisland geeft aan dat Rusland geen democratisch land is en daarom door de meeste landen, in het bijzonder de VS, gezien wordt als land dat democratie aan het ondermijnen is. Diplomatieke banden versterken met een land als Rusland, wil volgens Kruisland zeggen, dat onze regering een duidelijk signaal stuurt naar de VS en de andere landen om aan te geven dat wij achter Rusland staan. Hij benadrukt dat dit de relatie met democratische staten zal verhinderen en zelfs ernstige diplomatieke gevolgen kan hebben.
Kruisland duikt de geschiedenis in en vertelt dat toen ons land onafhankelijk werd, Rusland aangeboden had om diplomatieke banden aan te gaan met ons land. Dit deed Rusland bij elke nieuwe en jonge republiek. Hij voert aan dat Suriname dit geaccepteerd heeft op basis van goed fatsoen, omdat als jonge republiek, Rusland geen vijand was van ons land. Suriname heeft toen duidelijk aangegeven, nog niet in staat te zijn om het reciprociteitsbeginsel toe te passen, met als gevolg dat Suriname geen probleem had met de komst van een Russische ambassade, maar dat Suriname geen ambassade in Rusland zal opzetten. Kruisland geeft aan dat de bestuurders van Suriname wisten dat het een politieke zet was van Rusland om de VS een natrap te geven, aangezien het Caribisch gebied de achtertuin van de VS is. Suriname kon toen volgens hem ook niet weigeren, omdat er in de diplomatie een grondige reden nodig is om diplomatieke banden te weigeren. Rusland trok zich terug uit Suriname toen bleek dat er geen voordeel te behalen was in ons land. Hij merkt op dat de Russen nu via de huidige regering, wederom een poging wagen.

-door Johannes Damodar Patak-

(bron: dagbladdewest.com)