Boldewijn: regering moet kritiek wijziging Wet op staatschuld niet onderschatten

0
1

Boldewijn: regering moet kritiek wijziging Wet op staatschuld niet onderschatten 1

Bestuurskundige August Boldewijn vindt het ongehoord dat het parlement en de regering ondanks alle kritiek de Wet op de staatschuld toch hebben gewijzigd. Aan Suriname Herald zegt Boldewijn het persoonlijk erg te vinden dat de regering ondanks alle weerstand vanuit diverse hoeken, toch tot deze daad is overgegaan. Volgens de bestuurskundige moet de regering deze weerstand niet onderschatten. Men had bijvoorbeeld groepen moeten horen om te weten wat de bezwaren zijn.

Strategisch bekeken zou de regering ook naar de timing moeten kijken. Hij vraagt zich af of deze wet op dit moment gewijzigd moest worden. Assembleeleden moeten niet vergeten dat ze het volk vertegenwoordigen en niet een klein deel. Hij sluit geen politieke gevolgen uit voor deze handelingen, meer nog omdat Suriname zich op dit moment ready maakt om over enkele maanden naar de stembus te gaan.

Hij vindt dat de regeringscoalitie meer wijsheid en inzicht moest gebruiken in plaats van haastige besluiten om de wet aan te passen. “Het kan dat je niet eenieder zou mee krijgen. Dat neemt niet weg dat je zoiets alleen doet.”

Hij legt uit niet het idee te hebben dat er gekeken is naar de petitie. Volgens de bestuurskundige was de groep die op de been was niet daar om tegen de regering te protesteren. Ze was bij de assembleeleden die ze naar het parlement hebben gestuurd om haar belangen te behartigen.

Hij meent dat de gezaghebbende organisaties die in het geweer zijn gekomen tenminste aangehoord moesten worden. Dat zou van respect getuigen. Meer nog omdat het om organisaties gaat die de economische ontwikkelingen op de voet volgen. “Dit soort zaken zijn geen eenmanszaak. Dat is de reden waarom het parlement aan tafel zou moeten zitten met groepen om hun zienswijze aan te horen. Dat zou tenminste van een stukje respect getuigen voor instituten en groepen die ook deel uitmaken van de samenleving”, aldus de bestuurskundige.

Naar zeggen van Boldewijn moeten assembleeleden zich meer focussen op wat het volk zegt en niet op wat de partij wil. De wetswijziging is afgelopen vrijdag met 26 stemmen goedgekeurd. Met deze wijziging zijn de strafbepalingen de wet gehaald. De minister van Financiën mag nu tot 95 procent van het bruto binnenlands product lenen.

(bron: srherald.com)