Bij derde Twinningproject 40 projecten goedgekeurd

0
1

15 Feb, 02:11

De Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks vindt het belangrijk dat er bekendheid wordt gegeven aan de Twinningfaciliteit. (Foto: Raoul Lith)

Er
zijn veertig projecten bij de derde Twinningfaciliteit Suriname-Nederland
goedgekeurd. Deze zullen tot 2021 worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van
deze projecten is € 6 miljoen beschikbaar gesteld onder beheer van de
Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN). Bij
de residentie van de Nederlandse zaakgelastigde Jaap Frederiks zijn donderdag
zeven projecten gepresenteerd in de sector ‘Zorg en Welzijn’.Frederiks zegt dat het
belangrijk is bekendheid te geven aan de Twinningfaciliteit. “Een
subsidieregeling die de Nederlandse overheid speciaal voor Suriname in het
leven heeft geroepen om Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties
in staat te stellen om met elkaar activiteiten te ontplooien." De
diplomaat stelt dat het om projecten gaat die bijdragen aan de sociaaleconomische
ontwikkeling van Suriname.De
zaakgelastigde geeft aan dat faciliteiten over een periode van 3 jaren
beschikbaar zijn. “Elk van de projecten mag niet groter zijn dat €200.000. Dat
zijn toch projecten voor goedwillende vrijwilligers. Het is echt de bedoeling
dat we met dat soort projecten iets heel wezenlijks tot stand brengen”. Er is
gekozen om de presentaties thematisch te doen, opdat zo de mensen die de
projecten uitvoeren elkaar leren kennen.“We
hopen van harte dat projecten die met subsidiegeld gestart worden, ook
voortgezet kunnen worden nadat dat geld op is.” Frederiks hoopt ook dat
partijen van beide landen die de projecten uitvoeren, beginnen aan een
samenwerking die ook duurzaam zal zijn. De projecten worden uitgevoerd op het
gebied van Gezondheidszorg, Onderwijs, Cultuur en Taal, Ecologie, Milieu en
Natuur.Het
project ‘ Grensverleggend leren in de huisartsgeneeskunde’  wordt
uitgevoerd door Huisarts Instituut Suriname (HISuri) en Radboudumc Afdeling
Eerstelijngeneeskunde. Het doel is het verder ontwikkelen en verbeteren van de
huisartsopleiding, mede door management en ondersteuning. De
partners stichting bejaardenwerk Gerardus Majella en stichting Saga
interproject Suriname voeren samen met Woonzorgcentra Haaglanden het
project ‘Lobi Grani Libi’ (Geniet van je
oude dag) uit. Met dit project willen zij komen tot een dagbesteding en
activiteitenprogramma die seniore burgers dagritme, structuur, ontmoeting,
persoonlijke ontwikkeling en zingeving geven.Verder worden in deze  fase uitgevoerd de projecten ‘Zorg in de hand’ door Stichting Perinatale Interventies
Suriname (Perisur) en Health [e] Foundation. Bij het 4e project ‘Activism for Social Change Suriname’ zijn de partners Stichting art.1 en Suriname Men United.
‘Positionering van de logopedie in Suriname’ wordt uitgevoerd als vijfde
project door de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGUSU) samen met de
Hogeschool Rotterdam, opleiding logopedie en lectoraat Zorg voor Communicatie.
Het zesde project is ‘Women in
Charge’ van stichting Art Laboratorium Suriname
(ArtLAb.sr) in samenwerking met Formaat Werkplaats voor participatief drama.Verdergaande
duurzame verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van bloedproducten en
de dienstverlening middels professionalisering van de Nationale Bloedbank (NBB). Dit is de doelstelling van het project ‘Voortgang Capaciteitsversterking van
de Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis’. Het wordt uitgevoerd
door de stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse rode Kruis (NBB) samen
met stichting SANQUIN Bloedvoorziening.Frederiks zegt dat er op het eind van het traject een evaluatie komt van wat goed of minder goed is gegaan. Er
wordt dan nagegaan als de juiste onderwerpen gekozen zijn voor het project. Hij
geeft als voorbeeld aan dat na de evaluatie van de tweede Twinningfaciliteit
 het onderwerp ‘Natuur en Milieu’ is toegevoegd. Dit gebeurde nadat er
gevraagd werd om meer te doen met het waterbeheer, bosbeheer, inheemse volken
in hun eigen leefomgeving en Paramaribo een groenere stad te maken.Raoul Lith

Advertenties

(bron: starnieuws.com)