Behandeling LR Group doorn voor Veaps

0
2

08 Nov, 00:03

De
hele kwestie van de deal die is gesloten met de Israelische LR Group blijft de
Surinaamse agrariërs steken. De LR Group heeft woensdag een presentatie
gehouden voor de vaste commissie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in DNA. Het masterplan over de landbouw
is tijdens de presentatie uiteengezet en besproken. Swami Girdhari, secretaris
van de Veaps en commissaris van FSA, vindt het "zeer verbazingwekkend en
triest" dat er een presentatie is verzorgd over de activiteiten die LR
Group van plan is uit te voeren "met de financiële middelen van ons
land." En dat "terwijl de vertegenwoordigers van het Surinaamse volk
in het hoogste college van Staat niet eens de moeite hebben genomen om te
informeren naar de visie en het standpunt van de private Surinaamse
organisaties in de agrarische sector, over de nadelige overeenkomst die LVV
heeft gesloten met LR."Een zeer
ontstemde Girdhari zegt dat het erop lijkt dat de rode loper wordt uitgerold
voor de LR Group. Tijdens de presentatie voor de commissie van DNA heeft de LR
Group zijn voornemens duidelijk gemaakt. Een jaarlijkse productie van 4,2
miljoen liters melk, 2.000 ton kippenvlees en 5 miljoen eieren die zullen
worden afgezet op de Surinaamse markt. Daarnaast zijn er enkele projecten
gepresenteerd die in de toekomst moeten gaan zorgen voor meer werkgelegenheid
voor zowel jonge Surinamers als voor de Surinaamse landbouwers. Het
uiteindelijke doel is om te exporteren naar alle Caricom-landen. Naar verluidt
wil de LR Group de landbouwindustrie in Suriname op een hoger niveau brengen.Wat de
Vereniging Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) en de
Federatie Surinaamse Agrariërs (FSA) ook in het verkeerde keelgat schiet, is
dat het ministerie van LVV de subsectoren afzonderlijk uitnodigt voor een
presentatie van de LR Group. "We keuren deze houding van LVV resoluut af
en zien dit als een poging om de moeizaam opgebouwde eenheid onder de private
organisaties te verstoren." De Veaps en FSA omvatten 14 organisaties die
tot nog toe als een eenheid zijn opgetreden in de kwestie LR Group. LVV heeft
de lidorganisaties apart uitgenodigd voor presentaties van de LR Group. De
kippensector was voor woensdag uitgenodigd en de melkveesector voor donderdag.
"Dit is een vorm van verdeel- en heerstactiek," stelt Girdhari.In een memo die
op 28 oktober is aangeboden aan
LVV-minister Rabin Parmessar, eist de FSA wijziging van de overeenkomst die is gesloten met de LR Group. Girdhari zegt dat minister Parmessar niet heeft
geantwoord op de memo. Intussen hebben LVV-deskundigen hun visie over de
overeenkomst en de memo van de FSA gegeven. Het lijkt erop dat de deskundigen
hebben geprobeerd een tussenvorm te formuleren tussen het LR model en dat van
de FSA. Volgens Girdhari neigt het voorstel van de deskundigen meer naar de LR
Group."De lachende partij is de LR group die met
een Staatsgarantie, staatsbedrijven mag neerzetten op goed gelegen locaties met
een 25% aandeel in de winst. Het neveneffect is dat ze de lokale agrarische
sector hebben verscheurd. Uiteindelijk hebben Surinamers hieraan
bijgedragen!"

(bron: starnieuws.com)