Actiegroep Opeté Suriname eist dat DNA stemt tegen machtigingswet wijziging Brokopondo-overeenkomst

0
2

Een actiegroep gebundeld onder ‘Opeté Suriname, Save our Nature’ wil dat de machtigingswet inzake de ingediende wijziging van de Brokopondo-overeenkomst afgekeurd wordt door het parlement. Zij is de mening toegedaan dat de bauxietmultinational Alcoa zich niet houdt aan de internationale richtlijnen met betrekking tot de milieuherstel- en saneringswerkzaamheden.

Middels een stille protest voor het parlementsgebouw met diverse opschriften heeft zij vandaag haar stem laten horen dat zij niet eens is hoe zaken verlopen.

Het milieuplan zoals is opgesteld door Alcoa/Suralco is schadelijk voor het milieu vooral in het district Para, zegt woordvoerder Marina Da Costa van Opeté Suriname. Tot de actiegroep behoren de groep gepensioneerden Suralco, Actiecomité Alcoa, Probios, Onoribo-bewoners en andere activisten. Da Costa legt uit dat de illegale saneringswerkzaamheden te Paranam voor vervuiling zorgen van de moerassen, de Parakreek, het drinkwater, maar ook de zijtakken van de Pararivier.

Volgens haar biedt de internationale eisen van 2019 juist bescherming voor landen als Suriname. Zo mag er geen lozingen gedaan worden op natuurlijke bronnen.

De groep roept DNA, elk assembleelid zowel coalitie als oppositie, op, om met verantwoording te stemmen voor het welzijn en de natuur van Suriname. De verwachting van de groep is dat de assembleeleden hun verantwoording nemen voor de juiste keuze wat volgens haar betekent dat er tegen de wet wordt gestemd. Zij legt uit dat in de Brokopondo-overeenkomst al zaken betreffende het milieu ingebouwd waren die op een gegeven moment achterwege zijn gelaten. De groep heeft liever dat er wordt vastgehouden aan de bestaande Brokopondo-overeenkomst wat de milieuwetten betreft. Echter, de regering heeft al duidelijk gemaakt dat zij verder gaat en niet meer zal onderhandelen.

Alcoa, het moederbedrijf van Suralco, wil volgens Da Costa alle verantwoordelijkheden van zich schuiven. “Dit is zo ongehoord en druist in tegen de internationale regels en richtlijnen,” zegt ze. Volgens haar moet Suriname beschermd worden tegen deze multinational. Da Costa geeft aan dat Suralco de milieuprotocollen niet in acht neemt ondanks dat wordt beweerd. Ze geeft aan dat onderzoeken dit heeft uitgewezen.

In de nieuwe overeenkomst wordt er niets concreet over de milieusanering gesproken. Zij merkt echter dat er wel wordt gesproken over het lozen van afvalwater in de Pararivier. De manier hoe zaken zich uitpakken, betekent het dat alle oorden in Para niet meer gebruikt kunnen worden.

Opeté heeft een organisatiestructuur, met als doel alle ngo’s (niet gouvernementele organisaties) en individuen te ondersteunen die het milieu van Suriname willen beschermen.

Vishmohanie Thomas

(bron: srherald.com)